Arcidiecéze pražská

katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

kdo, co: katedrální kapitula
kde: katedrála sv. Víta, Praha
gps: 50.0910192, 14.4010467
čas: nešpory každou 1., 2. a 4. neděli v měsíci v 17:00 podrobnosti >>
web: http://www.mekapha.cz/
oficium: Denní modlitba církve - o 2. neděli česky, o 1. a 4. neděli latinsky
zpívá se: vše
nápěvy: pro latinské nešpory chorální, víceméně podle nového Antiphonale Romanum - viz web; pro české nešpory vlastní, nepublikované (J. Kšica)

ukázat na mapě

Emauzy

kdo, co: benediktinské opatství (OSB)
kde: klášter Emauzy, Praha
gps: 50.0723322, 14.4174411
čas: denně v 18:00 nešpory a po mši svaté v 10:00 modlitba uprostřed dne podrobnosti >>
web: http://emauzy.cz
oficium: nešpory se řídí vlastním územ komunity, který je jakýmsi amalgámem z Antiphonale Monasticum (1933) a pokoncilní Denní modlitby církve (latinsky); modlitba uprostřed dne se bere z "obyčejné" Denní modlitby církve (česky)
zpívá se: v nešporách vše, v modlitbě uprostřed dne jen hymnus

ukázat na mapě

Komunita Venio, Praha Bílá Hora

kdo, co: komunita sester benediktinek z komunity Venio
kde: kostel Panny Marie Vítězné, Praha Bílá Hora
gps: 50.0760544, 14.3219633
čas: nešpory různě, viz web podrobnosti >>
web: http://benediktinky.cz
oficium: monastické oficium české (s jedním žalmem německy) nebo latinské
zpívá se: vše
nápěvy: žalmy Korejsovy, nápěvy antifon vlastní, nepublikované; nápěvy hymnů dílem vlastní, dílem z nějakého německého antifonáře

ukázat na mapě

Klášter mnišek Kazatelského řádu, Praha Lysolaje

kdo, co: komunita kontemplativních dominikánek (OP)
kde: Lysolajské údolí 106/21, Praha 6
gps: 50.1246319, 14.3825739
čas: podle rozpisu bohoslužeb a denního řádu na webu podrobnosti >>
web: http://www.moniales.praha.op.cz
oficium: Denní modlitba církve, zčásti česky, zčásti latinsky
zpívá se: vše?
nápěvy: chorální; české antifony zřejmě recto tono

ukázat na mapě

kostel Nejsvětějšího Salvátora

kdo, co: Conventus Choralis a akademická farnost
kde: Nejsvětější Salvátor v Klementinu, Praha
gps: 50.0861919, 14.4149422
čas: středa, 7:00 podrobnosti >>
web: http://www.introitus.cz
oficium: předkoncilní oficium, často v synkretické úpravě
zpívá se: hlavně žalmy
nápěvy: chorální

ukázat na mapě

kostel sv. Štěpána

kdo, co: Conventus Choralis
kde: Štěpánská ulice, Praha 2
gps: 50.0764050, 14.4250561
čas: v neděli - kromě první a poslední v měsíci - v 19:00 podrobnosti >>
web: http://introitus.cz/
oficium: předkoncilní oficium, často v synkretické úpravě
zpívá se: vše
nápěvy: chorální

ukázat na mapě

bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

kdo, co: farnost při klášterním kostele
kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie, Strahov
gps: 50.0864994, 14.3895186
čas: o slavnostech po večerní mši podrobnosti >>
web: http://farnoststrahov.cz/
oficium: Denní modlitba církve
zpívá se: hymnus, závěrečná mariánská antifona
nápěvy: červený hymnář

ukázat na mapě

kostel sv. Norberta ve Střešovicích

kdo, co: farnost
kde: kostel sv. Norberta, Praha - Střešovice
gps: 50.0916083, 14.3779969
čas: středa, 17:30
web: http://www.farnoststresovice.cz/
oficium: Denní modlitba církve (amalgám nešpor se mší podle VPDMC 93nn)
zpívá se: žalmy
nápěvy: chorální nebo Korejs

ukázat na mapě

kostel Povýšení svatého Kříže v Kolodějích

kdo, co: farnost
kde: kostel Povýšení svatého Kříže, Praha - Koloděje
gps: 50.0600600, 14.6401811
čas: každou sobotu, 19:00 podrobnosti >>
web: http://www.kolodeje.farnost.cz/
oficium: patrně Denní modlitba církve
zpívá se: nemáme zprávy
nápěvy: nemáme zprávy

ukázat na mapě

Svatá Hora, Příbram

kdo, co: poutní místo
kde: Svatá Hora, Příbram
gps: 49.6850328, 14.0175178
čas: v neděli v 16:15 nešpory (české) + každou druhou sobotu v měsíci v 18:00 latinské chorální nešpory podrobnosti >>
web: http://svata-hora.cz
oficium: Denní modlitba církve
zpívá se: vše
nápěvy: Šmolík (pro české nešpory)

ukázat na mapě

klášter Naší Paní nad Vltavou, Poličany

kdo, co: komunita cisterciaček přísnější observance (OCSO)
kde: klášter Naší Paní nad Vltavou, Poličany
gps: 49.7377339, 14.4251136
web: http://www.trappistevitorchiano.it/storia-fondazioni-nasi-pani-cz.asp
oficium: nějaká podoba mnišského oficia
zpívá se: vše
nápěvy: vlastní (vícehlasé, s doprovodem citery)

ukázat na mapě

klášter Nejsvětější Trojice, Slaný

kdo, co: komunita bosých karmelitánů (OCD)
kde: Klášter Nejsvětější Trojice, Hlaváčkovo náměstí, Slaný
gps: 50.2338853, 14.0880806
čas: nešpory v pátek po mši a adoraci (cca v 19:00)
web: http://klasterslany.cz
oficium: Denní modlitba církve
zpívá se: hymnus, responsorium, Magnificat
nápěvy: hymnus z hymnáře, responsorium vlastní, Magnificat chorální (IV.E)

ukázat na mapě

kostel Narození Panny Marie, Roudnice nad Labem

kdo, co: Conventus Choralis: "neformální, ale pozvolna se formující, skupina lidí, které spojuje vazba na Choeur grégorien de Paris"
kde: kostel Narození Panny Marie, Roudnice nad Labem
gps: 50.4265633, 14.2570033
čas: nárazově podrobnosti >>
web: http://www.introitus.cz
oficium: obvykle latinské předkoncilní monastické oficium (texty a noty převzaté od Choeur grégorien de Paris; zdá se, že jde o originální kompilaci z více zdrojů spíše než o převzetí obsahu nějakého konkrétního vydání Antiphonale monasticum)
zpívá se: vše

ukázat na mapě

Diecéze litoměřická

kostel Nanebevzetí Panny Marie, Mladá Boleslav

kdo, co: farnost
kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie (arciděkanský)
gps: 50.4118656, 14.9036089
čas: neděle 8:30 ranní chvály; o slavnostech nešpory podrobnosti >>
web: http://www.farnost-mb.cz/Bohosluzby
oficium: Denní modlitba církve
zpívá se: o nedělích v mezidobí vše, jinak skoro vše
nápěvy: hymnus z "červeného hymnáře" (popř. alternativní píseň z kancionálu nebo Mešních zpěvů), žalmy na chorální nápěvy

ukázat na mapě

farnost Bělá pod Bezdězem

kdo, co: farnost
kde: kostel sv. Václava, Bělá pod Bezdězem
gps: 50.5032094, 14.8006917
čas: zpívaný kompletář neděle (podle ohlášek, pravděpodobně ne pravidelně) 19:00
web: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064786476893
oficium: nemáme zprávy, pravděpodobně z Kancionálu
zpívá se: nemáme zprávy
nápěvy: nemáme zprávy

ukázat na mapě

Diecéze královéhradecká

katedrála Svatého Ducha, Hradec Králové

kdo, co: katedrální kapitula
kde: katedrála Svatého Ducha, Hradec Králové
gps: 50.2088031, 15.8309689
čas: každou první neděli v měsíci v 17:30 podrobnosti >>
web: http://www.dekanstvihk.cz
oficium: Denní modlitba církve
zpívá se: vše
nápěvy: Olejník

ukázat na mapě

Diecéze českobudějovická

Studentský kostel Svaté Rodiny

kdo, co:
kde: ulice Karla IV., České Budějovice
gps: 48.9734017, 14.4773419
čas: každý čtvrtek v 17:30 podrobnosti >>
web: https://www.studentskykostel.com/
oficium: Denní modlitba církve
zpívá se: hymnus, responsorium, Magnificat
nápěvy: různé

ukázat na mapě

klášter Vyšší Brod

kdo, co: komunita cisterciáků běžné observance (OCist)
kde: Vyšší Brod, cisterciácký klášter
gps: 48.6208881, 14.3067992
čas: zpívané nešpory jen o některých slavnostech podrobnosti >>
web: http://www.klastervyssibrod.cz
oficium: předkoncilní cisterciácké oficium
zpívá se: o rozsahu zpěvu ve zpívaných nešporách zatím nemáme zprávy (staňte se tím, kdo nám je podá!)
nápěvy: cisterciácký antifonář

ukázat na mapě

Kájov

kdo, co: komunita Milosrdných sester svatého Kříže
kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
gps: 48.8088936, 14.2588225
čas: zpívané nešpory každou poslední neděli v měsíci
web: http://farnostkajov.bcb.cz/
oficium: Denní modlitba církve
zpívá se: nemáme přesné zprávy
nápěvy: různé

ukázat na mapě

Diecéze plzeňská

katedrála sv. Bartolomějě

kdo, co: liturgie katedrální farnosti
kde: Plzeň, náměstí Republiky
gps: 49.7475000, 13.3774997
čas: výjimečně
web: http://www.katedralaplzen.org
oficium: Denní modlitba církve
zpívá se: vše
nápěvy: vlastní

ukázat na mapě

opatství Matky Boží v Novém Dvoře

kdo, co: komunita cisterciáků přísnější observance (OCSO)
kde: Dobrá Voda 20, Toužim
gps: 49.9848619, 12.9851517
čas: viz podrobnosti >>
web: http://novydvur.cz
oficium: dosti svérázná podoba monastického oficia (dodnes mi není jasné, co vzešlo ze staleté cisterciácké tradice a co z liturgické tvořivosti konkrétní komunity).
zpívá se: vše
nápěvy: vlastní

ukázat na mapě

Arcidiecéze olomoucká

katedrála sv. Václava, Olomouc

kdo, co: katedrální kapitula
kde: katedrála svatého Václava, Olomouc
gps: 49.5977781, 17.2625000
čas: nešpory každou 1. a 3. neděli v měsíci v 18:00, v zimním čase v 17:00
web: http://katedralaolomouc.cz/
oficium: Denní modlitba církve
zpívá se: vše
nápěvy: Olejník

ukázat na mapě

klášter Neposkvrněného početí Panny Marie, Olomouc

kdo, co: komunita dominikánů (OP)
kde: klášter dominikánů, Olomouc
gps: 49.5965442, 17.2503089
čas: každý den po mši sv. od 18:00 podrobnosti >>
web: http://op.cz/?a=5&m=2&mm=11&konvent=5&id=5
oficium: Denní modlitba církve, dominikánská (mají vlastní překlad breviáře)
zpívá se: hymnus, Magnificat, Salve
nápěvy: chorální

ukázat na mapě

klášter Kroměříž

kdo, co: komunita Milosrdných sester svatého Kříže
kde: Koperníkova 1446/3, Kroměříž
gps: 49.2997678, 17.3794553
čas: podrobnosti >>
web: http://www.klaster-km.cz/
oficium: Denní modlitba církve
zpívá se: hymnus, Magnificat
nápěvy: hymnus z červeného hymnáře, Magnificat na různé existující nápěvy (co je v Kancionálu + Olejník)

ukázat na mapě

kostel Povýšení svatého Kříže, Prostějov

kdo, co: farnost
kde: kostel Povýšení svatého Kříže, Prostějov
gps: 49.4717686, 17.1123175
čas: zpívaný kompletář neděle 19:00
web: https://povyseni.dpv.cz/
oficium: nemáme zprávy, pravděpodobně z Kancionálu
zpívá se: nemáme zprávy
nápěvy: nemáme zprávy

ukázat na mapě

farnost Troubky

kdo, co: farnost
kde: Troubky, kostel
gps: 49.4321433, 17.3489219
čas: nešpory jsou každou neděli v 16 hodin, ale zpívané zřejmě jen nepravidelně
web: http://farnosttroubky.cz
oficium: pravděpodobně Denní modlitba církve
zpívá se: nemáme zprávy
nápěvy: nemáme zprávy, ale s velkou pravděpodobností Olejník

ukázat na mapě

Diecéze brněnská

katedrála sv. Petra a Pavla

kdo, co: katedrální kapitula
kde: Brno, katedrála sv. Petra a Pavla
gps: 49.1909928, 16.6076778
čas: druhá neděle v měsíci, 18:00 podrobnosti >>
web: http://www.katedrala-petrov.cz/
oficium: Denní modlitba církve
zpívá se: nemáme zprávy
nápěvy: Olejník

ukázat na mapě

farnost Vranov u Brna

kdo, co: farnost (poutní místo)
kde: Vranov u Brna, klášter
gps: 49.3086119, 16.6128631
čas: neděle, 15:00 podrobnosti >>
web: http://www.dc-vranov.cz
oficium: pravděpodobně Denní modlitba církve
zpívá se: nemáme zprávy
nápěvy: nemáme zprávy

ukázat na mapě

Diecéze ostravsko-opavská

farnost Ostrava-Svinov

kdo, co: farnost
kde: Bílovecká 548/50, Ostrava
gps: 49.815512, 18.196342
čas: každou neděli v 17:00 podrobnosti >>
web: http://farnostsvinov.cz/
oficium: pravděpodobně Denní modlitba církve
zpívá se: nemáme zprávy
nápěvy: nemáme zprávy

ukázat na mapě

Diecéze

V naší zemi je řada míst, kde se nějaké společenství, nejčastěji řeholní komunita, pravidelně schází k veřejnému slavení liturgie hodin. Tato stránka slouží, v souladu se zaměřením celého webu, k upozornění na ta místa, kde se liturgie hodin celá nebo alespoň zčásti zpívá.

Pokud víte o dalším, nebo objevíte chybnou nebo zastaralou a již neplatnou informaci, budu vděčný za e-mail.