Nové:

Noty

Poslední aktualisace:
21.5.2016 (před 6 dny)

Rozmáchlou revizí prošlo oficium slavnosti Seslání Ducha svatého. Druhé nešpory se změnily k nepoznání; jinde byla tu a tam vyměněna antifona a drtivá část ostatních doznala menších či větších změn.

Blog

Nápěvy pro latinské oficium sv. Jana Nepomuckého

17.5.2016 00:16

I kdo by nechtěl číst celý komentář, možná se rád podívá na noty, na něž se odkazuje v závěru.

Z dalšího obsahu webu:

Odkazy

Farnost Vršovice

Na stránce informující o oslavách 80. výročí posvěcení kostela sv. Václava ve Vršovicích je možné stáhnout brožurku s nešporami, které se v rámci oslav 2.9.2010 slavily. Nešpory mají strukturu současného římského oficia a hymnus ze společných textů o posvěcení kostela (z modlitby se čtením - taková záměna je ovšem legitimní). Jinak jsou postavené zcela podle chuti neznámého sestavitele z toho, co bylo po ruce. Notované jsou pouze části, které zpíval lid. (Žalmy zřejmě zpíval sbor, na nápěvy ze Zpěvů s odpovědí lidu, z nichž jsou vzaty i antifony.)

Knihy

Velikonoční graduál (OLEJNÍK Josef)

Jak sám titul napovídá, nejde o knihu zaměřenou primárně na denní modlitbu církve, nicméně obsahuje vybrané zhudebněné části, zejm. ty, které liturgické předpisy doporučují slavit ve farnostech za účasti lidu:

  • Velký pátek - ranní chvály
  • Bílá sobota - ranní chvály
  • slavnost Zmrtvýchvstání Páně - 2. nešpory
  • slavnost Seslání Ducha svatého - 1. i 2. nešpory

Projekt In adiutorium usiluje o zhudebnění českých textů denní modlitby církve a o sestavení úplného českého antifonáře.

Tyto stránky slouží ke zveřejňování materiálů vznikajících přímo v rámci projektu, ale také jako shromaždiště informací o jiných hudebninách použitelných při slavení liturgie hodin a o její hudební stránce vůbec.

"Protože se může denní modlitba církve konat národním jazykem, musí se pečlivě dbát, aby se připravily melodie, jichž by se užívalo při zpěvu posvátného oficia národním jazykem."
(VPDMC 275)