Nové:

Noty

Poslední aktualisace:
14.5.2024 (před 4 dny)

K blížící se slavnosti Seslání Ducha svatého (a svátku Navštívení Panny Marie) přidávám nový materiál s nápěvy pro pár hymnů vybraných z repertoáru předtridentských sekvencí.

Z dalšího obsahu webu:

Odkazy

Les Chartreux - zřejmě oficiální web kartuziánského řádu

Složka Texts / Liturgy obsahuje mj. množství liturgických knih (upravených podle požadavků 2. vatikánského koncilu a připravených ke schválení Svatým stolcem) včetně notovaných knih pro společně slavené části oficia: Antiphonarium nocturnum, Vesperale (kromě nešpor obsahuje navíc i nedělní hodinky během dne), Hymnarium.

V Diurnale ("breviář", ze kterého se mniši modlí v celách "soukromě" slavené části oficia) jsou na začátku zajímavé rubriky určující způsob modlitby o samotě.

Knihy

Nedělní zpívaná Modlitba před spaním po I. a II. Večerních chválách (OLEJNÍK Josef)

Jako přívazek k: Liturgie hodin. Žaltář, Společné texty svatých, Texty za zemřelé. Česká katolická charita v ÚCN (pouze pro vnitřní potřebu řeholních sester), Brno? 1977.

Jde pravděpodobně o vůbec nejstarší publikované zhudebnění českých textů pokoncilního breviáře. Kompletář po 2. nešporách z této publikace je dnes zařazen v kancionálu.

Projekt In adiutorium nabízí kompletní zhudebnění Denní modlitby církve. Vzdálenějším cílem je sestavení a vydání českého antifonáře.

Zároveň jsou tu shromažďovány informace o všech dalších existujících hudebninách k denní modlitbě církve se vážících.

"Protože se může denní modlitba církve konat národním jazykem, musí se pečlivě dbát, aby se připravily melodie, jichž by se užívalo při zpěvu posvátného oficia národním jazykem."
(VPDMC 275)