Nové:

Noty

Poslední aktualisace:
14.8.2016 (před 12 dny)

Revidoval jsem několik antifon svátku sv. apoštola Jakuba.

Z dalšího obsahu webu:

Odkazy

Peter Sandhofe's Antiphonary (na blogu The Chant Café)

Článek obsahuje odkazy na čtyři soubory - čtyři svazky antifonáře k současné liturgii hodin připravené Peterem Sandhofem. Obsahují kompletní antifony žaltáře, doby adventní, vánoční a nedělí v mezidobí. Paschální cyklus, sanktorál a společné texty chybí. Tento antifonář je antifonářem v úzkém slova smyslu - obsahuje opravdu právě jen antifony. Vyšel pod záštitou arcidiecéze Köln am Rhein.

Kde má Liturgia horarum antifonu s novým textem, Sandhofe usiluje o její co možná tradiční zhudebnění. (Narozdíl od metodologie doposud vydaných oficiálních chorálních knih, kde jsou takové "netradiční" antifony nahrazeny starou antifonou s příbuzným textem nebo alespoň dobře zapadající do kontextu liturgie dne.)

Knihy

Velikonoční graduál (OLEJNÍK Josef)

Jak sám titul napovídá, nejde o knihu zaměřenou primárně na denní modlitbu církve, nicméně obsahuje vybrané zhudebněné části, zejm. ty, které liturgické předpisy doporučují slavit ve farnostech za účasti lidu:

  • Velký pátek - ranní chvály
  • Bílá sobota - ranní chvály
  • slavnost Zmrtvýchvstání Páně - 2. nešpory
  • slavnost Seslání Ducha svatého - 1. i 2. nešpory

Projekt In adiutorium usiluje o zhudebnění českých textů denní modlitby církve a směřuje k sestavení úplného českého antifonáře.

Zároveň jsou tu shromažďovány informace o všech dalších existujících hudebninách k denní modlitbě církve se vážících.

"Protože se může denní modlitba církve konat národním jazykem, musí se pečlivě dbát, aby se připravily melodie, jichž by se užívalo při zpěvu posvátného oficia národním jazykem."
(VPDMC 275)