Nové:

Noty

Poslední aktualisace:
19.2.2017 (včera)

Revidovány čtyři antifony z oktávu Narození Páně a ve volné souvislosti s tím také dvě ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Z dalšího obsahu webu:

Odkazy

Editio Sancti Wolfgangi

Jedny z dalších webových stránek provozovaných autorem webu In adiutorium. Obsahují gregoriánský chorál - jednak noty připravené na míru pro Conventus Choralis (oficiálním zdrojem je web výše, tady jsou noty vesměs zastaralé), jednak noty vyhledané ve starých rukopisech a vysázené z vlastního zájmu - zejm. hodinky ze svátků vlastních svatých pražské provincie.

Knihy

Velikonoční graduál (OLEJNÍK Josef)

Jak sám titul napovídá, nejde o knihu zaměřenou primárně na denní modlitbu církve, nicméně obsahuje vybrané zhudebněné části, zejm. ty, které liturgické předpisy doporučují slavit ve farnostech za účasti lidu:

  • Velký pátek - ranní chvály
  • Bílá sobota - ranní chvály
  • slavnost Zmrtvýchvstání Páně - 2. nešpory
  • slavnost Seslání Ducha svatého - 1. i 2. nešpory

Projekt In adiutorium nabízí kompletní zhudebnění Denní modlitby církve. Vzdálenějším cílem je sestavení a vydání českého antifonáře.

Zároveň jsou tu shromažďovány informace o všech dalších existujících hudebninách k denní modlitbě církve se vážících.

"Protože se může denní modlitba církve konat národním jazykem, musí se pečlivě dbát, aby se připravily melodie, jichž by se užívalo při zpěvu posvátného oficia národním jazykem."
(VPDMC 275)