Nové:

Noty

Poslední aktualisace:
23.7.2016 (včera)

Revidoval jsem značnou část zpěvů svátku sv. Marie Magdalény.

Z dalšího obsahu webu:

Odkazy

Komunita Blahoslavenství

Komunita blahoslavenství sice nenabízí žádné noty, ale v jejím internetovém obchůdku lze získat dvě CD s nahrávkami komunitní liturgie hodin ("Ranní chvály s Komunitou blahoslavenství" a "Liturgie dne s Komunitou blahoslavenství"). CD nemám a liturgii komunity neznám. Upozorňují, že je modifikována s ohledem na specifickou spiritualitu hnutí a že je kytarová.

Knihy

Vánoční graduál. Zpěvník (OLEJNÍK Josef)

I tato kniha je zaměřena na mešní zpěvy, nad to však obsahuje zhudebnění 2. nešpor pro následující slavnosti:

  • slavnost Narození Páně
  • slavnost Matky Boží, Panny Marie
  • slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Poslední jmenovaný formulář je jedinečný. Druhé nešpory pro Narození Páně a Matky Boží, P.M. jsou i v Nedělních nešporách, neověřil jsem však zatím, zda jde o identická či odlišná díla.

Projekt In adiutorium usiluje o zhudebnění českých textů denní modlitby církve a o sestavení úplného českého antifonáře.

Tyto stránky slouží ke zveřejňování materiálů vznikajících přímo v rámci projektu, ale také jako shromaždiště informací o jiných hudebninách použitelných při slavení liturgie hodin a o její hudební stránce vůbec.

"Protože se může denní modlitba církve konat národním jazykem, musí se pečlivě dbát, aby se připravily melodie, jichž by se užívalo při zpěvu posvátného oficia národním jazykem."
(VPDMC 275)