Nové:

Z dalšího obsahu webu:

Odkazy

lypsautierant. Les antiennes du psautier français en format lilypond

Repozitář (svn) s antifonami ve francouzštině. Nápěvy pocházejí od komunity Saint Jean, předpokládám, že od této. Repozitář obsahuje pouze zdroje (pro Lilypond 1.10), vygenerovaná pdf jsem nikde nenašel. Zájemce si musí nainstalovat Lilypond (ve zmíněné, již značně zastaralé verzi) a zdroje si sám přeložit.

Knihy

Kompletář pro všední dny (OLEJNÍK Josef)

Zatím bylo publikováno jen jako příloha diplomové práce věnované Olejníkově osobnosti a dílu. Kompletní text práce včetně příloh je on-line:

VAVREČKA, Jakub. Odkaz P. Josefa Olejníka. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Projekt In adiutorium nabízí kompletní zhudebnění Denní modlitby církve. Vzdálenějším cílem je sestavení a vydání českého antifonáře.

Zároveň jsou tu shromažďovány informace o všech dalších existujících hudebninách k denní modlitbě církve se vážících.

"Protože se může denní modlitba církve konat národním jazykem, musí se pečlivě dbát, aby se připravily melodie, jichž by se užívalo při zpěvu posvátného oficia národním jazykem."
(VPDMC 275)