Nové:

Noty

Poslední aktualisace:
7.6.2017

Revidovány tři antifony velikonočního oktávu; tím je jeho revize dokončena. Status materiálu posouvám na beta.

Z dalšího obsahu webu:

Odkazy

Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Vyšebrodští cisterciáci nabízejí několik ukázek ze své řádové liturgické tradice. Složka materiálů k liturgii obsahuje mj. notovaný hymnář, soubor nápěvů pro Magnificat, či text kompletáře podle cisterciáckého ritu s notovaným hymnem a mariánskou antifonou Salve regina. Řada materiálů odráží ještě dobu před r. 2011, kdy komunita začala slavit liturgii podle předkoncilních knih.

Knihy

Denní modlitba církve. Hymny a básnické modlitby

Neméně oficiální soubor alternativních hymnů k breviáři sestavený mons. Josefem Hrdličkou. Tytéž texty jsou otištěny i v novějších breviářích, jako dodatek "Hymny k volnému výběru". Nabízí alternativu k většině hymnů, pro některé příležitosti i více možností k výběru. Navíc odkazuje na písně z Kancionálu, kterých lze jako hymnů vhodně použít. Významnou část obsahu tvoří překlady hymnů z latinského breviáře, vedle nich tu je sebráno velké množství modliteb básníků a svatých.

Zdaleka ne každý ze zahrnutých textů je zpívatelný: řada básní nemá pravidelnou stavbu strofické písně. Je zjevné, že sestavovatel myslel spíše na modlitbu jednotlivce než na společné slavení se zpěvem. Texty, které zpívatelné jsou, nejsou opatřeny vlastními nápěvy, ale na konci se podává skromný výběr "obecních not", ze kterých je možné vybírat.

Projekt In adiutorium nabízí kompletní zhudebnění Denní modlitby církve. Vzdálenějším cílem je sestavení a vydání českého antifonáře.

Zároveň jsou tu shromažďovány informace o všech dalších existujících hudebninách k denní modlitbě církve se vážících.

"Protože se může denní modlitba církve konat národním jazykem, musí se pečlivě dbát, aby se připravily melodie, jichž by se užívalo při zpěvu posvátného oficia národním jazykem."
(VPDMC 275)