Nové:

Noty

Poslední aktualisace:
3.6.2016

Přeci jen jsem našel tři dosud chybějící antifony (byť jen ve dvou případech šlo o dosud nezhudebněné texty) a doplnil je: antifony pro kantika vigilie o slavnostech Nejsvětější Trojice, Těla a Krve Páně a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V materiálu pro slavnost Těla a Krve Páně jsem dále revidoval čtyři antifony; další jsou v plánu, ale delší dobu se mi nedaří hnout z místa, tak pouštím do světa, co mám.

Z dalšího obsahu webu:

Odkazy

Splendor Veritatis - cisterciácký antifonář a graduál

Americké trapistické opatství "Our Lady of the Holy Trinity" a seminarista Christopher Gray zveřejnili společnými silami trapistický antifonář z r. 1949, graduál z r. 1899 a nocturnale a diurnale (tj. jestli tomu dobře rozumím, kompletní dvojdílný antifonář) cisterciáků běžné observance. Čas od času hledám na internetu noty k cisterciáckému chorálu a zpravidla žádné nenacházím. Když jsem (díky článku na blogu Dominican liturgy) našel tohle, skoro mi to vzalo dech...

Knihy

Hymny z breviáře (EBEN Petr)

Pět jednohlasých hymnů na texty Václava Renče s doprovodem klavíru. Texty jsou z větší části součástí "zeleného hymnáře".

  • Stůj při nás, Tvůrce laskavý (dvě zhudebnění) - v zeleném hymnáři není, ale je v českém dominikánském breviáři
  • Již nese světu jitřenka - žaltář, úterý lichých týdnů, ranní chvály (pozor, text se od znění v zeleném hymnáři výrazně liší)
  • Dechnutím krále Hospodina - Zvěstování Páně, modlitba se čtením
  • Ó, blažení, kdo v Tebe věří - doba velikonoční, ranní chvály

Projekt In adiutorium usiluje o zhudebnění českých textů denní modlitby církve a o sestavení úplného českého antifonáře.

Tyto stránky slouží ke zveřejňování materiálů vznikajících přímo v rámci projektu, ale také jako shromaždiště informací o jiných hudebninách použitelných při slavení liturgie hodin a o její hudební stránce vůbec.

"Protože se může denní modlitba církve konat národním jazykem, musí se pečlivě dbát, aby se připravily melodie, jichž by se užívalo při zpěvu posvátného oficia národním jazykem."
(VPDMC 275)