Nové:

Noty

Poslední aktualisace:
5.6.2018

Po delší době nový přírůstek z řádových proprií: svátek sv. Zdislavy s dominikánskými texty.

Z dalšího obsahu webu:

Odkazy

Les Chartreux - zřejmě oficiální web kartuziánského řádu

Složka Texts / Liturgy obsahuje mj. množství liturgických knih (upravených podle požadavků 2. vatikánského koncilu a připravených ke schválení Svatým stolcem) včetně notovaných knih pro společně slavené části oficia: Antiphonarium nocturnum, Vesperale (kromě nešpor obsahuje navíc i nedělní hodinky během dne), Hymnarium.

V Diurnale ("breviář", ze kterého se mniši modlí v celách "soukromě" slavené části oficia) jsou na začátku zajímavé rubriky určující způsob modlitby o samotě.

Knihy

Velikonoční graduál (OLEJNÍK Josef)

Jak sám titul napovídá, nejde o knihu zaměřenou primárně na denní modlitbu církve, nicméně obsahuje vybrané zhudebněné části, zejm. ty, které liturgické předpisy doporučují slavit ve farnostech za účasti lidu:

  • Velký pátek - ranní chvály
  • Bílá sobota - ranní chvály
  • slavnost Zmrtvýchvstání Páně - 2. nešpory
  • slavnost Seslání Ducha svatého - 1. i 2. nešpory

Projekt In adiutorium nabízí kompletní zhudebnění Denní modlitby církve. Vzdálenějším cílem je sestavení a vydání českého antifonáře.

Zároveň jsou tu shromažďovány informace o všech dalších existujících hudebninách k denní modlitbě církve se vážících.

"Protože se může denní modlitba církve konat národním jazykem, musí se pečlivě dbát, aby se připravily melodie, jichž by se užívalo při zpěvu posvátného oficia národním jazykem."
(VPDMC 275)