Nové:

Noty

Poslední aktualisace:
29.12.2021

Opraveno deset antifon pro dobu adventní a jedno adventní responsorium. Oba materiály posouvám na status alfa. Dále opraveny dvě antifony a dvě responsoria z oktávu Narození Páně, jedna antifona a jedno responsorium ze společných textů o apoštolech, čtyři antifony ze svátku sv. Mláďátek, jedna antifona a jedno responsorium ze společných textů o více mučednících, přičemž dotčená antifona je společná s památkou sv. Edmunda Kampiána.

Z dalšího obsahu webu:

Odkazy

FraStan (P. František Staněk)

V sekci Noty jsou k nalezení majitelem webu kompletně zhudebněné "první nešpory ze slavnosti sv. Jana Nepomuckého" pro nějaké místo, kde se slaví ve stupni slavnosti. Normálně je to v Čechách svátek, na Moravě památka, a v breviáři tudíž vlastní texty pro první nešpory nejsou. Většina textů je tedy z prvních nešpor o jednom mučedníkovi v době velikonoční, vlastní je orace a hymnus (který jediný není tak úplně podle předpisů, ale pro veřejné slavení je vybraný rozumně).

Knihy

Denní modlitba církve. Hymny (Česká liturgická komise)

Oficiální notovaný hymnář k breviáři. Obsahuje všechny hymny breviáře, s výjimkou těch, které byly od r. 1989 nově zavedeny. Na konci jsou připojeny závěrečné mariánské antifony.

Projekt In adiutorium nabízí kompletní zhudebnění Denní modlitby církve. Vzdálenějším cílem je sestavení a vydání českého antifonáře.

Zároveň jsou tu shromažďovány informace o všech dalších existujících hudebninách k denní modlitbě církve se vážících.

"Protože se může denní modlitba církve konat národním jazykem, musí se pečlivě dbát, aby se připravily melodie, jichž by se užívalo při zpěvu posvátného oficia národním jazykem."
(VPDMC 275)