Zpět na obsah webu In adiutorium

Obsahy rukopisů a starých tisků

Následují obsahy některých rukopisů, jejichž facsimile lze najít na internetu, považoval jsem je za relevantní pro svou práci na zhudebnění českého oficia a dosud k nim nebylo lze žádný obsah najít nebo autoři dostupných obsahů považovali za důležité něco jiného než já. Obsahy jsou to proto zákonitě neúplné, navíc neodborně vypracované.

Změny v obsazích lze jednoduše sledovat pomocí RSS kanálu. Kanál je ovšem velmi prostý, automatický, a jediné, co dokáže sdělit, je, že se obsah některého rukopisu změnil - neřekne už, jaké změny se mu dostalo.


Husitský kancionál Krolmusův. (23.06.2012) [--]

Český antifonář kněze Havla ze Stěžer. (24.07.2016) [--]

Graduál a antifonář český (24.07.2016) [OF]

Český katolický kancionál. (24.07.2016) [--]

Hodinky, modlitby (24.07.2016) [-F]

Nešpor český (24.07.2016) [OF]

Antiphonarium latino-bohemicum perpetuis notis musicis instructum. (24.07.2016) [--]

České oficium na květnou neděli z r. 1706. (23.06.2012) [--]

Jistebnický kancionál (24.07.2016) [OF]

Slawíček Rágský na stromě žiwota sláwu tworcy swému prospěwugícý, to gest Kancyonál (Jan Josef Božan) (24.07.2016) [OF]


Zkratky: O - má popsaný obsah související s oficiem; F - na internetu je facsimile


Užitečné internetové zdroje: