Noty ke stažení > Nechorální harampádí

"Kancionálové" nedělní nešpory

Stáhnout: kancionalove_nespory.pdf [93 kB]

Zpěvy zde obsažené se příliš nepovedly. Nemám v úmyslu se o ně dále starat, protože nezapadají do profilu projektu In adiutorium, jak během let vykrystalisoval; zároveň jsou tu vážné výhrady rubricistické - viz níže. Konečně jsem si také postupem času uvědomil, že Pololáníkovy nedělní nešpory jsou svérázné autorské dílo a pokoušet se je doplňovat o další zpěvy není dobrý nápad.


Jednotný kancionál obsahuje "universální nešpory pro neděle v mezidobí" (č. 084). Tento sešitek obsahuje v podobném duchu upravené zpěvy pro nedělní 2. nešpory ve zvláštních liturgických dobách (mimo dobu vánoční, jejíž neděle jsou obvykle svátky Páně a tudíž se mi nezdá vhodné pro ni "universální nedělní nešpory" vytvářet.). Žalmy a Modlitba Páně se vezmou z kancionálu, ze zmíněných Pololáníkových nešpor; do kancionálu se také příležitostně odkazuje pro některé zpěvy (hymny; velikonoční antifona Toto je den); krátké čtení, prosby a závěrečná modlitba z breviáře (stačí jeden pro modlící se společenství).

Rubricistická poznámka: možnosti použití nešpor z kancionálu jakož i tohoto rozšíření k nim regulují Všeobecné pokyny k Denní Modlitbě církve, čl. 247. Vždy je nelegální použití "univerzální antifony k Magnificat" místo antifony, která je vlastní té které neděli. Náhrada žalmů a antifon je v mezidobí legální, v ostatních liturgických dobách ne. Sečteno a podtrženo: publikací "kancionálových nešpor" se dopouštím navádění k porušování liturgických norem...

Související články:

Zdroj na githubu | Přehled změn | RSS změn | Počet stažení: 392