sv. Zdislavy (památka, 30.5.)

7.7.2019 github Zveřejňuji úpravy vzniklé převážně během loňského léta a podzimu: od základu přepsána byla jedna antifona z památky sv. Zdislavy; revidováno bylo po dvou responsoriích ze společných textů o Panně Marii a o apoštolech; dvě antifony ze společných textů o jednom mučedníkovi; obě antifony z památky sv. Radima; jediná vlastní antifona památky sv. Wolfganga; jedno responsorium ze žaltáře. "Kytarové" kantikum nedělních nešpor došlo několika rytmických úprav.
1.10.2014 github Nese se nový materiál se zpěvy pro památku sv. Zdislavy. Do oficia sv. Jana Sarkandra byly doplněny antifony k žalmům. V invitatoriu modu I byla odstraněna jedna divisio, která se postupem času ukázala být nadbytečná a rušivá.