sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka (spomienka, 23.4.)

15.5.2017 github Revidovány všechny zpěvy svátku sv. Vojtěcha. A že mi české nestačily, přidávám zhudebnění textů jeho památky ze slovenského breviáře. Upozorňuji na úpravu uspořádání nabídky not ke stažení: kategorie pro cizojazyčné zpěvy, zpěvy paraliturgické a řeholní propria byly nově zařazeny mezi vedlejší produkty, zpěvníček Nešporní zpěvy mezi knihy.