sv. Vojtěcha (svátek, 23.4.)

3.5.2020 github Opraveno větší množství antifon Velikonočního tridua, což vyústilo také v aktualisaci příslušné knížky. Dále opraveny dvě antifony z velikonočního oktávu, tři velikonoční antifony, dvě postní antifony, jedna antifona ze svátku sv. Vojtěcha. Kompletář napříště nedoporučuje neobvyklý nápěv pro žalmy. (A "kytarové" kantikum nedělních nešpor doznalo určitých úprav rytmu.)
15.5.2017 github Revidovány všechny zpěvy svátku sv. Vojtěcha. A že mi české nestačily, přidávám zhudebnění textů jeho památky ze slovenského breviáře. Upozorňuji na úpravu uspořádání nabídky not ke stažení: kategorie pro cizojazyčné zpěvy, zpěvy paraliturgické a řeholní propria byly nově zařazeny mezi vedlejší produkty, zpěvníček Nešporní zpěvy mezi knihy.
18.4.2013 github Zrevidoval jsem vlastní zpěvy svátku sv. Vojtěcha.
22.4.2012 github Vlastní texty pro zítřejší památku (u nás v arcid. praž. svátek) sv Vojtěcha a část společných textů o jednom mučedníkovi, které jsou pro její slavení potřeba.