sv. Víta, mučedníka (nezávazná památka, 15.6.)

28.5.2017 github Revidována jedna antifona z velikonočního oktávu a obě vlastní antifony památky sv. Víta.
9.6.2012 github Vlastní antifony pro 11. a 12. neděli v mezidobí, jakož i pro památku sv. Barnabáše a sv. Víta.