velikonoční antifony ze žaltáře

20.5.2018 github Upravena jedna velikonoční antifona ze žaltáře; dvě antifony ze slavnosti Nanebevstoupení Páně; pět antifon a všechna responsoria pro svátek sv. Jana Nepomuckého.
11.4.2017 github Revidovány čtyři postní antifony, další čtyři ze Svatého týdne (převážně z Květné neděle) a nahodile také jedna z velikonočního žaltáře.
23.2.2017 github Revidováno sedm antifon z oktávu Narození Páně; jedna je společná s velikonočním žaltářem.
14.5.2016 github Zrevidoval jsem třetí a čtvrtý týden velikonočního žaltáře.
13.5.2016 github Zrevidoval jsem druhý týden velikonočního žaltáře. Znamená to většinou změnu jedné nebo dvou antifon pro den.
1.5.2016 github Dokončil jsem revizi prvního týdne velikonočního žaltáře. Větší množství antifon bylo od základu předěláno. Tři drobnější zásahy pak stihly slavnost Narození Páně. Tyto úpravy vznikly už o Vánocích, ale do veřejných not jsem je promítl až teď.
9.4.2016 github Revidovány tři antifony z prvního týdne velikonočního žaltáře.
5.9.2015 github Žaltář: revidovány čtyři feriální antifony k evangelním kantikům (dvě lehce, třetí víc, "Veleb, duše má" úplně nově) a tři antifony pro pátek 2. týdne. Velikonoční žaltář: revidováno několik antifon ze středy 2. týdne.
2.6.2015 github Revizí prošlo několik antifon v celku velikonočních antifon ze žaltáře (úterý a středa 3. týdne) a antifon ze žaltáře (pátek 4. týdne). Nově přidány zpěvy pro památku sv. Justina mučedníka.
16.5.2015 github Dále po troškách reviduji velikonoční antifony ze žaltáře: zásadněji změněno nebo úplně přepsáno bylo po třech antifonách ze soboty 4. týdne a z pondělí 3. týdne, drobná úprava zasáhla jednu antifonu z úterý 2. týdne. Další změny jsou v antifonách ze žaltáře: připravil jsem dříve opomenuté postní varianty pro antifony k modlitbě se čtením neděle 2. týdne (jediné antifony modlitby se čtením, které se po celý rok mimo dobu postní zpívají s aleluja).
8.5.2015 github Do materiálu s oficiem Narození Páně a Zmrtvýchvstání Páně byly zaneseny korektury zaslané sestrami. Přidávám nový skromný materiál se dvěma vlastními antifonami pro svátek sv. Kateřiny Sienské. Byly opraveny dvě z velikonočních antifon ze žaltáře. Další snad budou brzy následovat.
24.5.2014 github K velikonočním antifonám doplněny instrukce ohledně antifon k žalmům 7. velikonoční neděle. (Opravdu jen instrukce, nic nového nebylo potřeba skládat. Kdo nevěří, ať tam běží.) Velikonoční antifony ze žaltáře jsou bohužel z velké části nepodařené. Průběžně jsem alespoň občas opravil alespoň některé z výrazně špatných kousků. Tyto úpravy teď najednou zveřejňuji. Nedotkly se však žádné antifony, která letos do konce velikonoční doby ještě přijde na řadu. Nakonec jsem si dovolil mírně pozměnit uspořádání not ke stažení.
4.5.2014 github V rámci velikonočních antifon žaltáře opraveno či předěláno vícero kousků z druhého týdne. K velikonočním antifonám doplněny feriální antifony k evangelním kantikům pro 3. týden. Tentokrát je jich mimořádně mnoho. Přidávám nový materiál se závěrečnými mariánskými antifonami.
10.4.2013 github Velikonoční antifony ze žaltáře - opravil jsem po jedné antifoně z dneška a včerejška.
31.3.2013 github V souboru velikonočních antifon přibyly antifony k Benedictus a Magnificat pro letošní 3. neděli velikonoční. Naopak tam ubyly antifony "feriálního cyklu", které jsem oddělil do samostatného materiálu nazvaného teď velikonoční antifony ze žaltáře. Sekci antifonáře jsem přeuspořádal, takže teď odpovídá dříve deklarovaným plánům chystaného rozvoje: dělí se na úplnou a výběrovou ediční řadu a na skupinu svazků mimo ediční řady. Do žaltáře jsem zanesl vícero malých korektur (žalmy 22, 77, 85, 98, 135, 140, 119-Sin).