responsoria

3.5.2012 github (Kdyby to z následujícího vypadalo, že nehorázně flákám školu a jen skládám antifony, tak je to dílem pravda, ale druhý neméně významný kus vysvětlení je, že některé věci dělám delší dobu průběžně a někdy se jejich dokončení a publikace jaksi nakupí; dále pak, že jsem v nových oficiích zrecykloval řadu antifon již hotových - hlavně adventních a mariánských.) Takže: jsou tu nová oficia pro slavnost Zvěstování Páně a blížící se svátek Navštívení Panny Marie. O antifony k žalmům a responsoria jsem doplnil a tak dokončil oficium slavnosti Krista Krále (čímž je, mimochodem, hotový cyklus pohyblivých slavností Páně v liturgickém mezidobí). Krom toho jsem zrušil samostatný materiál pro modlitbu uprostřed dne v době adventní a spojil ho s adventními antifonami a u velikonočních responsorií jsem opravil chybné údaje o modu.
20.2.2012 github K antifonáři ke kompletáři jsem přidal (je vidět až po rozkliknutí detailu) verzi připravenou k tisku brožurky. (Vytisknout stránky oboustranně na A4, přeložit, sešít.) Opravena drobná chyba ve velikonočních responsoriích. Na antifonách ze žaltáře jsem provedl řadu drobných změn, hlavně ve fázování; vyměnil jsem dvě antifony z úterý 2. týdne.
29.1.2012 github Oficium slavnosti Seslání Ducha svatého. Velikonoční responsoria rozšířena o druhou sadu nápěvů ke stejným textům.
18.12.2011 github Žaltář se rozrostl o druhý týden. Zároveň jsem do sazby zanesl některé podněty od těch, kdo odpověděli na mou nedávnou prosbu o zpětnou vazbu. Antifonář ke kompletáři je opět, co se týče verze nápěvů antifon, synchronní s "čistě notovým" materiálem ke kompletáři. Formátem (nyní A5) a grafickou úpravou je teď bližší žaltáři. U velikonočních responsorií jsem pouze upravil chybné údaje o modu.
10.6.2011 github V materiálu s antifonami ze žaltáře přibyla všechna (6) responsoria pro všechny neděle a první dvě antifony pro pondělí 1. týdne. K responsoriím pro dobu velikonoční jsem doplnil to poslední chybějící, které je ještě dnes a zítra aktuální.
26.5.2011 github Malý nový materiál pro modlitbu uprostřed dne v době velikonoční - obsahuje jen nápěvy pro verše (antifona je už dlouho k disposici, je v materiálu pro kompletář). Přírůstky zaznamenaly antifony ze žaltáře: neděle 3. týdne je nyní kompletní a pro neděli 4. týdne jsou hotové 1. nešpory. U velikonočních responsorií jsem pouze změnil pořadí not, aby bylo stejné jako u dalších podobných materiálů (nejdřáv neděle, pak všední dny).
19.5.2011 github Doplnil jsem responsoria pro neděle v době velikonoční. V souvislosti s tím jsem také napsal na blog návod, jak responsoria zpívat. Nakonec jsem opravil jednu trapnou chybu v antifonách ze žaltáře (tři antifony byly ve špatné hóře).
13.5.2011 github Zbrusu nová velikonoční responsoria a devět nových antifon ze žaltáře (až při přepisování jsem zjistil, že jsem pro neděli 3. týdne omylem připravil všechny antifony kromě ranních chval; časem to napravím.)