responsoria

24.5.2021 github Přidán nový materiál s antifonami pro dnešní památku Panny Marie, Matky církve, a antifona "Toto je den" pro velikonoční oktáv upravená jako kánon. Opraveno jedno responsorium slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, dvě postní antifony, dvě velikonoční antifony, jedna antifona ze žaltáře, dvě velikonoční antifony ze žaltáře, po jedné antifoně z commune jednoho mučedníka, z památky sv. Zikmunda, z památky sv. Josefa Dělníka a ze slavnosti Nejsvětější Trojice. V materiálu s responsorii pro dobu velikonoční opraveny tři chorální nápěvy a smazány neumělé alternativní nápěvy z úplných počátků projektu.
3.5.2012 github (Kdyby to z následujícího vypadalo, že nehorázně flákám školu a jen skládám antifony, tak je to dílem pravda, ale druhý neméně významný kus vysvětlení je, že některé věci dělám delší dobu průběžně a někdy se jejich dokončení a publikace jaksi nakupí; dále pak, že jsem v nových oficiích zrecykloval řadu antifon již hotových - hlavně adventních a mariánských.) Takže: jsou tu nová oficia pro slavnost Zvěstování Páně a blížící se svátek Navštívení Panny Marie. O antifony k žalmům a responsoria jsem doplnil a tak dokončil oficium slavnosti Krista Krále (čímž je, mimochodem, hotový cyklus pohyblivých slavností Páně v liturgickém mezidobí). Krom toho jsem zrušil samostatný materiál pro modlitbu uprostřed dne v době adventní a spojil ho s adventními antifonami a u velikonočních responsorií jsem opravil chybné údaje o modu.
20.2.2012 github K antifonáři ke kompletáři jsem přidal (je vidět až po rozkliknutí detailu) verzi připravenou k tisku brožurky. (Vytisknout stránky oboustranně na A4, přeložit, sešít.) Opravena drobná chyba ve velikonočních responsoriích. Na antifonách ze žaltáře jsem provedl řadu drobných změn, hlavně ve fázování; vyměnil jsem dvě antifony z úterý 2. týdne.
29.1.2012 github Oficium slavnosti Seslání Ducha svatého. Velikonoční responsoria rozšířena o druhou sadu nápěvů ke stejným textům.
18.12.2011 github Žaltář se rozrostl o druhý týden. Zároveň jsem do sazby zanesl některé podněty od těch, kdo odpověděli na mou nedávnou prosbu o zpětnou vazbu. Antifonář ke kompletáři je opět, co se týče verze nápěvů antifon, synchronní s "čistě notovým" materiálem ke kompletáři. Formátem (nyní A5) a grafickou úpravou je teď bližší žaltáři. U velikonočních responsorií jsem pouze upravil chybné údaje o modu.
10.6.2011 github V materiálu s antifonami ze žaltáře přibyla všechna (6) responsoria pro všechny neděle a první dvě antifony pro pondělí 1. týdne. K responsoriím pro dobu velikonoční jsem doplnil to poslední chybějící, které je ještě dnes a zítra aktuální.
26.5.2011 github Malý nový materiál pro modlitbu uprostřed dne v době velikonoční - obsahuje jen nápěvy pro verše (antifona je už dlouho k disposici, je v materiálu pro kompletář). Přírůstky zaznamenaly antifony ze žaltáře: neděle 3. týdne je nyní kompletní a pro neděli 4. týdne jsou hotové 1. nešpory. U velikonočních responsorií jsem pouze změnil pořadí not, aby bylo stejné jako u dalších podobných materiálů (nejdřáv neděle, pak všední dny).
19.5.2011 github Doplnil jsem responsoria pro neděle v době velikonoční. V souvislosti s tím jsem také napsal na blog návod, jak responsoria zpívat. Nakonec jsem opravil jednu trapnou chybu v antifonách ze žaltáře (tři antifony byly ve špatné hóře).
13.5.2011 github Zbrusu nová velikonoční responsoria a devět nových antifon ze žaltáře (až při přepisování jsem zjistil, že jsem pro neděli 3. týdne omylem připravil všechny antifony kromě ranních chval; časem to napravím.)