Velikonoční oktáv

7.6.2017 github Revidovány tři antifony velikonočního oktávu; tím je jeho revize dokončena. Status materiálu posouvám na beta.
5.6.2017 github Revidováno dalších 17 antifon velikonočního oktávu.
28.5.2017 github Revidována jedna antifona z velikonočního oktávu a obě vlastní antifony památky sv. Víta.
23.5.2017 github Revidováno dalších sedm antifon pro velikonoční oktáv.
21.5.2017 github Revidováno sedm antifon velikonočního oktávu.
23.4.2017 github Dokončena revize Svatého týdne; status materiálu posouvám na beta. Nadto opravena zatím jen jediná antifona velikonočního oktávu.
7.4.2013 github Na základě zkušeností a vjemů z uplynulého týdne jsem provedl revizi starších antifon Velikonočního oktávu - zejm. antifon k Benedictus a Magnificat. U několika jsem pouze předělal finální aleluja, několik dalších bylo zásadněji upraveno nebo vůbec nahrazeno.
23.3.2013 github Velikonoční oktáv jsem doplnil o vlastní antifony k modlitbě se čtením.
18.3.2012 github K velikonočnímu oktávu jsem doplnil antifonu invitatoria. Konečně jsem přišel na to, jak to udělat, aby se u každého oddílu not neopakoval titul celého souboru a jméno autora a použil jsem tento poznatek na responsoriálu (který je malý a proto v něm zbytečné nadpisy obzvlášť překážejí). A to nejlepší nakonec: na světě je 6. svazeček Antifonáře k Denní modlitbě církve a najdete v něm zpěvy Velikonočního tridua.
9.3.2012 github Jako novinku přidávám responsoriál - zpěvníček obsahující nejfrekventovanější responsoria na celý liturgický rok. Antifony k žalmům pro velikonoční oktáv jsem téměř všechny předělal a experimentálně doplnil hvězdičky označující část, kterou intonuje kantor. (Tam, kde je zvykem, že kantor antifonu pouze intonuje a chór se po intonaci přidá; jiná možnost je, že ji kantor celou předzpívá a chór ji po něm opakuje.)
26.1.2012 github Antifony pro Velikonoční oktáv jsou teď kvantitativně kompletní. (Přibyly dvě zbývající antifony pro modlitbu uprostřed dne, antifona "Toto je den" zpívaná místo responsorií, antifony ke kantikům z evangelií pro jednotlivé dny oktávu.) Kvalitativně ale ještě ne, do Velikonoc bych některé antifony rád dále upravil.
8.1.2012 github První antifony ke kantikům z evangelií pro neděle v mezidobí. U postní modlitby uprostřed dne byly opraveny informace o modu. Totéž u modlitby uprostřed dne ve Svatém týdnu, kde navíc přibyla poslední chybějící antifona. Antifony velikonočního oktávu se dočkaly výrazných změn - všechny nebo téměř všechny - a ještě s nimi nejsem hotov. Přidal jsem alternativní jednosloupcovou podobu žaltáře - odkaz pro její stažení se ale zobrazí až po rozkliknutí detailu. Vedle toho si dovoluji upozornit, že se web rozrostl o novou stránku, nazvanou Místa, s místy, kde se slaví zpívaná liturgie hodin.
6.5.2011 github Tak trochu "s křížkem po funuse" (no, mluvit v souvislosti s oslavou Kristova vzkříšení o funusu je takřka nemístné...) přidávám antifony pro dny Velikonočního oktávu. Pro příští rok...