sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve (památka, 28.1.)

1.2.2014 github Antifony k modlitbě se čtením zítřejšího svátku Uvedení Páně do chrámu a vlastní antifony pro památku sv. Tomáše Akvinského.