sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny (památka, 1.10.)

29.9.2012 github Dvě vlastní antifony pro nadcházející památku sv. Terezie od Dítěte Ježíše - "učitelky duchovního života, od které jsem se nikdy nic nenaučil".