Svatý týden

23.4.2017 github Dokončena revize Svatého týdne; status materiálu posouvám na beta. Nadto opravena zatím jen jediná antifona velikonočního oktávu.
17.4.2017 github Revidováno dalších čtráct antifon Svatého týdne.
16.4.2017 github Revidováno dohromady šestnáct antifon ze Svatého týdne a Velikonočním tridua. Revizi Velikonočního tridua považuji alespoň pro letošek předběžně za uzavřenou; mou spokojenost s jejím výsledkem vyjadřuje posun na status beta.
11.4.2017 github Revidovány čtyři postní antifony, další čtyři ze Svatého týdne (převážně z Květné neděle) a nahodile také jedna z velikonočního žaltáře.
4.4.2017 github Revidováno jedenáct postních antifon (všechny od prvního do čtvrtého týdne, tedy letos již za námi), z toho po jedné se opakuje ve Svatém týdnu a o nedělích v mezidobí.
5.7.2015 github V poslední době jsem především "vyplňoval mezery" v již existujících materiálech, což ve většině případů znamená doplnění antifon k žalmům modlitby se čtením nebo k vigilii: V materiálu pro slavnost Zjevení Páně byly doplněny zbývající antifony pro slavnost a kompletní antifony modlitby se čtením pro svátek Křtu Páně. Antifona k vigilii byla doplněna do materiálu pro slavnost Narození Páně (chyběla pro oktáv, tj. slavnost Matky Boží), do oficia Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha svatého k antifonám doby velikonoční a postní, Svatého týdne (Květná neděle), velikonočního tridua (Velký pátek, Bílá sobota). V antifonách ze žaltáře byly zpřesněny některé odkazy na žalmy. Uhladil jsem jedno drsnější místo závěrečné mariánské antifony Zdrávas Královno. Nový je materiál pro památku Panny Marie, prostřednice všech milostí.
12.4.2014 github Ukolébán vědomím, že Svatý týden mám již od loňska hotový, neuvědomil jsem si, že Květná neděle má antifony k evangelním kantikům podle cyklu lekcionáře - a ty "áčkové" samozřejmě ještě nemám. Pozdě, ale přece - tady jsou.
17.3.2013 github K notám pro Velikonoční triduum jsem doplnil vlastní antifony k modlitbě se čtením. Pro Svatý týden jsem složil všechny dosud scházející vlastní antifony (při modlitbě se čtením se až do čtvrtka zpívají běžné antifony z cyklu žaltáře!).
4.4.2012 github Mírně jsem zasáhl do responsorií a jedné antifony Svatého týdne. (Ve všech třech případech jde pouze o drobné zjednodušení stávající melodie.)
6.2.2012 github Svatý týden: antifony (jen k evangelním kantikům) pro pondělí, úterý, středu a čtvrtek.
5.2.2012 github Nový materiál pro Svatý týden. Obsahuje zatím zpěvy společné pro celý týden a vlastní antifony Květné neděle. Zrušil jsem starý materiál s modlitbou uprostřed dne ve Svatém týdnu - jeho obsah je ve výše zmíněném beze zbytku zahrnut.