sv. Štěpána, prvomučedníka (svátek, 26.12.)

29.10.2016 github Od slavnosti sv. Václava jsem po chvílích pracoval na revizi jeho oficia. Ta zatím zasáhla obě responsoria a čtyři antifony, aniž dospěla ke konci. Jejím důsledkem je také přepracování invitatoria svátku sv. Štěpána. V oficiu sv. Jana Sarkandra bylo opraveno chybné pořadí zpěvů. Konečně jsem revidoval tři antifony ze společných textů o Panně Marii, což nezůstalo bez dopadu na adventní antifony a oficium svátku Navštívení Panny Marie.
6.7.2015 github Nově přidány materiály pro památky sv. prvomučedníků římských a sv. Josefa, dělníka; svátkům sv. Štěpána a sv. Mláďátek doplněny antifony k modlitbě se čtením.
24.12.2012 github Materiál pro slavnost Narození Páně a její oktáv je co do rozsahu kompletní. Doplnil jsem do něj chybějící antifony k Benedictus a Magnificat pro svátek Svaté Rodiny v letech A a C. Kromě toho přibyly vlastní zpěvy pro svátek sv. Štěpána. Slušelo by se připojit nějaké zbožné vánoční přání, ale to bych musel lhát.