responsoria ze žaltáře

7.9.2021 github Přidán nový materiál s kompletně notovaným kantikem 1 Tim 3, 16. V souvislosti s tím byla opravena příslušná antifona ze slavnosti Zjevení Páně a z téhož materiálu, stejně jako z not pro svátek Proměnění Páně, byl smazán nápěv pro responsum tohoto kantika. Opraveno deset antifon ze žaltáře, jedno responsorium ze žaltáře, čtyři adventní antifony, jedna antifona pro Velikonoční triduum, jedna antifona pro dobu velikonoční, 14 antifon pro neděle v mezidobí, šest antifon ze společných textů o duchovních pastýřích, tři antifony a tři responsoria ze společných textů o svatých mužích, jedna antifona a jedno responsorium ze společných textů o evangelistech, jedna antifona ze společných textů o Panně Marii, jedna antifona slavnosti Zvěstování Páně, jedna ze svátku Navštívení Panny Marie, jedna antifona ze slavnosti svatých Cyrila a Metoděje, jedna antifona ze slavnosti svatých Petra a Pavla, jedna antifona ze svátku Stolce sv. Petra, jedna antifona z památky sv. Cecílie, obě antifony památky sv. Řehoře Velikého, jedna antifona památky sv. Karla Spinoly, všechny zpěvy památky sv. Ludmily. Zpěvy památky sv. Augustina nově upraveny po formální stránce. Jedna drobná úprava byla provedena v závěrečné mariánské antifoně Zdrávas Královno.
7.7.2019 github Zveřejňuji úpravy vzniklé převážně během loňského léta a podzimu: od základu přepsána byla jedna antifona z památky sv. Zdislavy; revidováno bylo po dvou responsoriích ze společných textů o Panně Marii a o apoštolech; dvě antifony ze společných textů o jednom mučedníkovi; obě antifony z památky sv. Radima; jediná vlastní antifona památky sv. Wolfganga; jedno responsorium ze žaltáře. "Kytarové" kantikum nedělních nešpor došlo několika rytmických úprav.
17.3.2015 github Dnes jsem se podíval na něco, co nesouvisí s aktuální liturgickou dobou: vyčistil jsem svůj seznam připomínek k responsoriím ze žaltáře. Změny zasáhly několik responsorií pro liché týdny.
12.7.2014 github U více responsorií ze žaltáře bylo upraveno frázování. Do společných textů o více mučednících přibyly antifony k modlitbě se čtením.
6.10.2013 github Jedna drobná, ale důležitá oprava v invitatoriu a dvě podobné v responsoriích ze žaltáře. O dnes opravených chybách jsem věděl opravdu dlouho (měsíce) a vadná místa jsem zpíval "opraveně", ale na to, abych opravy zanesl do not, jsem nikdy ve vhodnou dobu nevzpomněl ...
8.8.2012 github Drobné zásahy do responsorií ze žaltáře: opraveny dvě chybné informace o modu a zjednodušen kousek melodie jednoho responsoria z neděle 2.t. Do responsoriálu byla zařazena nedělní responsoria z materiálu "responsoria ze žaltáře" (dosud tam byla ta z "antifon ze žaltáře"). Do světa pouštím zbrusu nové oficium svátku Narození Panny Marie, přičemž upozorňuji, že tato podoba pro letošek ještě nemusí být definitivní.
29.7.2012 github Nové antifony pro památku Panny Marie Královny. Poměrně důkladnou (protože dlouho odkládanou) revizí prošla responsoria ze žaltáře.
18.3.2012 github K velikonočnímu oktávu jsem doplnil antifonu invitatoria. Konečně jsem přišel na to, jak to udělat, aby se u každého oddílu not neopakoval titul celého souboru a jméno autora a použil jsem tento poznatek na responsoriálu (který je malý a proto v něm zbytečné nadpisy obzvlášť překážejí). A to nejlepší nakonec: na světě je 6. svazeček Antifonáře k Denní modlitbě církve a najdete v něm zpěvy Velikonočního tridua.
9.3.2012 github Jako novinku přidávám responsoriál - zpěvníček obsahující nejfrekventovanější responsoria na celý liturgický rok. Antifony k žalmům pro velikonoční oktáv jsem téměř všechny předělal a experimentálně doplnil hvězdičky označující část, kterou intonuje kantor. (Tam, kde je zvykem, že kantor antifonu pouze intonuje a chór se po intonaci přidá; jiná možnost je, že ji kantor celou předzpívá a chór ji po něm opakuje.)
2.12.2011 github Responsoria ze žaltáře byla doplněna o kompletní látku sudých týdnů a jsou tím pádem kompletní.
25.11.2011 github Zrevidoval jsem nápěvy všech responsorií ze žaltáře, s tím výsledkem, že jsou teď o něco podobnější deklarovaným vzorům (responsoriím z dominikánského antifonáře z r. 1933) a krásnější. V blízké době bych rád doplnil chybějící druhý týden. Kantikum druhých nešpor neděle "kosmeticky" upraveno. Nakonec si dovoluji upozornit na vzácný přírůstek ve sbírce odkazů: nedělní a sváteční nešpory ve zpracování svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka.
25.9.2011 github Responsoria pro neděli lichých týdnů.
24.9.2011 github Chorální invitatorium dostalo první nápěv pro žalm 95 (modus I, differentia D). Přidal jsem responsoria pro čtvrtek, pátek a sobotu lichých týdnů a z těch hotových předělal ta, která měla nápěv v modu IV, na modus VI, protože jsem si ve starých antifonářích všiml zákonitosti, která mi předtím unikla. (Že totiž jeden nápěv je pro férie a druhý pro neděle.)
18.9.2011 github Čtyři nová responsoria.
16.9.2011 (sv. Ludmila) github Další kousek práce na antifonách: dotkl jsem se neděle 3. týdne (responsoria - společná i pro neděli 1. týdne - a 2 antifony) a pondělí 3. týdne (3 antifony). Kromě toho jsem změnil koncepci materiálu responsoria a začal místo universálních nápěvů pracovat na cyklu feriálních responsorií ze žaltáře. Zatím jsou hotová první dvě responsoria.
1.3.2011 github Zbývající antifony pro neděli druhého týdne žaltáře. Responsoria mají jiný font pro speciální znaky "škrtnuté R a V", protože ten dosud používaný, ač byl možná krásnější, měl nesympaticky restriktivní licenci.
17.2.2011 github Přidán první nápěv pro krátká responsoria. Už dlouho jsem ho měl napsaný a vyzkoušený, ale měl jsem problémy se sazbou. ani teď není kdovíjak elegantní...