sv. Radima, biskupa (nezávazná památka, 12.10.)

7.7.2019 github Zveřejňuji úpravy vzniklé převážně během loňského léta a podzimu: od základu přepsána byla jedna antifona z památky sv. Zdislavy; revidováno bylo po dvou responsoriích ze společných textů o Panně Marii a o apoštolech; dvě antifony ze společných textů o jednom mučedníkovi; obě antifony z památky sv. Radima; jediná vlastní antifona památky sv. Wolfganga; jedno responsorium ze žaltáře. "Kytarové" kantikum nedělních nešpor došlo několika rytmických úprav.
12.10.2013 github Přidávám antifony pro 29. a 30. neděli v mezidobí a vlastní zpěvy pro památku sv. Radima.