responsoria

11.3.2013 github Dnes dávka dlouho odkládaných drobných oprav. V souboru základních nápěvů jsem opravil postní zakončení úvodního verše a nápěv prosby o požehnání při zakončení hodinek; doplnil jsem jednu variantu zakončení kompletáře a odstranil několik svých výtvorů neopodstatněně se odchylujících od tradice. Postní responsoria pro ferie měla chybně uvedený modus, ve skutečnosti náleží spíše modu II než IV. alterovanému. Údaj jsem tedy opravil. Slavnost Zvěstování Páně jsem doplnil o antifonu k Benedictus, kterou jsem loni přehlédl. (Zbytku materiálu jsem se ale ani nedotkl a myslím, že by revize byla více než vhodná.)
4.2.2012 github V nedělním antifonáři jsem provedl zlom stránek. (Podle pravidel, že žádný nadpis ani rubrika nemá být na jiné stránce než text, ke kterému se vztahuje, a antifona nemá být posledním obsahem dvoustránky.) Upravil jsem také vzhled not (klíč je u delších zpěvů jen na první řádce; úspornější odsazování; na koncích řádek jsou 'custodes'; elegantnější předznamenání s udáním modu a typu zpěvu;). Kantikum ze Zj 19 je odteď notované. Postní responsoria mají uvedený modus a byla odstraněna některá přebytečná prodloužení not.
6.4.2011 github Postní responsoria: upravena sazba.
4.4.2011 github Doplněno chybějící responsorium pro nešpory neděl doby postní. Přidány antifony pro modlitbu uprostřed dne v době postní. V kompletáři odstraněna jedna přebytečná tečka.
1.4.2011 github Prvni noty vysazene v Erfurtu (pomoci Lilypond Portable): zbrusu nova responsoria pro dobu postni + nova antifona pro kompletar ve ctvrtek.