antifony

2.4.2018 github Revidována jedna antifona ze slavnosti Zjevení Páně, tři antifony pro neděle v mezidobí a 19 postních antifon, z toho jedna společná s commune jednoho mučedníka.
11.4.2017 github Revidovány čtyři postní antifony, další čtyři ze Svatého týdne (převážně z Květné neděle) a nahodile také jedna z velikonočního žaltáře.
4.4.2017 github Revidováno jedenáct postních antifon (všechny od prvního do čtvrtého týdne, tedy letos již za námi), z toho po jedné se opakuje ve Svatém týdnu a o nedělích v mezidobí.
12.3.2017 github Revidována jedna antifona z oktávu Narození Páně, společná ovšem s Velikonočním triduem. Dále čtyři antifony pro dobu postní (všechny letos již odzpívané), z toho jedna společná s antifonami pro neděle v mezidobí. Kromě toho jsem kancionálové nešpory a dva výtahy ze žaltáře (nedělní antifony, feriální antifony k evangelním kantikům) odsunul do starého harampádí.
27.3.2016 github Provedl jsem zásadnější revizi Velikonočního tridua. V souvislosti s tím byla kvůli textovému a hudebnímu příbuzenství opravena i antifona k Benedictus 3. neděle postní cyklu B.
28.2.2016 github Jedinou notu jsem změnil v mariánské antifoně Pod ochranu tvou. Revidoval jsem řadu antifon dnů po Popeleční středě a zatím jednu antifonu první neděle postní (postní antifony).
5.7.2015 github V poslední době jsem především "vyplňoval mezery" v již existujících materiálech, což ve většině případů znamená doplnění antifon k žalmům modlitby se čtením nebo k vigilii: V materiálu pro slavnost Zjevení Páně byly doplněny zbývající antifony pro slavnost a kompletní antifony modlitby se čtením pro svátek Křtu Páně. Antifona k vigilii byla doplněna do materiálu pro slavnost Narození Páně (chyběla pro oktáv, tj. slavnost Matky Boží), do oficia Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha svatého k antifonám doby velikonoční a postní, Svatého týdne (Květná neděle), velikonočního tridua (Velký pátek, Bílá sobota). V antifonách ze žaltáře byly zpřesněny některé odkazy na žalmy. Uhladil jsem jedno drsnější místo závěrečné mariánské antifony Zdrávas Královno. Nový je materiál pro památku Panny Marie, prostřednice všech milostí.
16.3.2015 github Po delší době jsem řízl do společných antifon doby postní a vyměnil druhou antifonu invitatoria (Obraťte se) a antifonu k odpolední modlitbě (Svou věrnost).
8.3.2015 github Dokončeny dvě postní antifony, u nichž jsem dříve přehlédl, že část chybí.
14.2.2015 github Přidávám zbytek 5. postního týdne. Tím je zpracován plný rozsah propria doby postní.
1.2.2015 github Dokončen 4. postní týden.
31.1.2015 github Doplněny chybějící antifony 3. postního týdne.
30.1.2015 github Doplněny chybějící vlastní antifony pro zbývající dny po Popeleční středě a prvních dvou týdnů postní doby. Dále bylo alespoň trošku vylepšeno hrůzostrašné responsorium ranních chval z commune učitelů církve, které se objevuje také v oficiu slavnosti sv. Cyrila a Metoděje.
31.3.2014 github Letos se snažím dát dohromady jen vlastní antifony pro neděle a pro ferie nanejvýš vyhledávám ty, které byly již dříve složeny pro jinou příležitost. 4. postní týden ale díky tomu přišel obzvlášť zkrátka, jelikož žádnou takovou "recyklovatelnou" antifonu nemá. I zželelo se mi ho a několik jsem jich pro něj zvlášť připravil.
21.3.2014 github I čtvrtá neděle postní už má své antifony k žalmům.
19.3.2014 github Antifony pro třetí neděli postní a pár dní následujícího týdne.
18.3.2014 github Přidávám antifony k modlitbě se čtením zítřejší slavnosti sv. Josefa. Při té příležitosti jsem si uvědomil, že jsem, hlava děravá, zapomněl zveřejnit antifony pro druhou postní neděli a vybrané dny následujícího týdne, ač jsem je měl včas připravené. Tak je dávám v plen dodatečně, i s rozkopanými základy neděle následující. Její kompletní repertoár snad bude do soboty.
7.3.2014 github Přidávám pro první postní neděli antifony k žalmům a pro některé ferie následujícího týdne antifony k Benedictus a/nebo Magnificat. (Tyto jsem nově neskládal, ale pouze vyhledal v materiálech pro jiné příležitosti. Některé antifony se totiž v breviáři i vícenásobně opakují.)
4.3.2014 github V předvečer prvního dne doby postní přidávám antifony k evangelním kantikům pro všechny ostatní její neděle (3.-5.).
23.2.2014 github Přidávám letošní antifony k evangelním kantikům pro první dvě postní neděle. Jejich příprava mi byla příležitostí k částečné revizi prvních nešpor svátku Proměnění Páně.
4.3.2013 github Nesou se antifony k evangelním kantikům pro zbylé dvě postní neděle cyklu C. Jak ten čas letí ...
23.2.2013 github Vlastní antifony pro třetí neděli postní cyklu C.
15.2.2013 github Tři antifony pro druhou neděli postní cyklu C. Mimochodem, zřejmě poslední zpěvy oficia složené v domě mých rodičů. Zítra se stěhuji.
13.2.2013 github Tři antifony pro první neděli postní cyklu C.
5.3.2012 github K postním antifonám přibyly antifony k žalmům pro 5. neděli postní. A přidal jsem jeden z hlubin internetu vylovený alternativní nápěv k hymnu "Slunce spravedlnosti".
18.2.2012 github Postní antifony jsou pro letošek kompletní (přidány antifony k evangelním kantikům pro všechny neděle cyklu B).
12.2.2012 github Provedl jsem korekturu všech textů žaltáře se zaměřením především na akcenty. Všechny by teď měly být umístěny koherentně, tj. v souladu s pracovní teorií, podle které jsem je umísťoval. (Na jejím popisu pracuji a časem ho vystavím.) Dále jsem ze žaltáře odstranil všechny křiklavé typografické chyby. Myslím, že je teď v podstatě připravený k použití. V kompletáři jsem změnil melodii aleluja na konci antifony k Simeonovu kantiku. Nový materiál s antifonami pro dobu postní obsahuje antifony společné pro větší část postní doby (k invitatoriu, k modlitbě uprostřed dne) a pak vlastní antifony pro vybrané dny - zatím pro Popeleční středu a první dvě neděle, další neděle přibydou.