Panny Marie Růžencové (památka, 7.10.)

10.9.2012 github Zpěvy pro svátek a památky z přelomu září a října: sv. archandělů, sv. andělů strážných a Panny Marie Růžencové.