sv. Benedikta a bratří, mučedníků (nezávazná památka, 25.8.)

27.8.2016 github Revizí prošla jedna antifona pro památku sv. Bernarda; další pro památku sv. "Pěti bratří", spolu s antifonou téhož znění ve společných textech o svatých řeholnících. Drobnějších úprav doznaly dvě antifony ze 23. neděle v mezidobí cyklu C.
26.7.2012 github K základním nápěvům jsem doplnil úvodní verš podle Antiphonale Romanum 1912. Přidávám společné texty o svatých ženách a vlastní antifony pro svátek sv. Benedikta a bratří (tkzv. "pěti bratří").