sv. Zdislavy z Lemberka (svátek/slavnost, 30. 5.)

5.6.2018 github Po delší době nový přírůstek z řádových proprií: svátek sv. Zdislavy s dominikánskými texty.