bl. Hroznaty, mučedníka (svátek, 14. 7.)

31.3.2017 github Přidáno zhudebnění formuláře svátku bl. Hroznaty užívaného v českých premonstrátských kanoniích.