sv. Jana Nepomuckého (svátek, 16.5.)

17.5.2020 github Opraveno 11 antifon velikonočního oktávu, 1 antifona svátku sv. Máří Magdalény, 4 antifony a 3 responsoria svátku sv. Jana Nepomuckého, jedna antifona a responsorium Svatého týdne. Nově přidána závěrečná mariánská antifona "Slavná matko Spasitele",
20.5.2018 github Upravena jedna velikonoční antifona ze žaltáře; dvě antifony ze slavnosti Nanebevstoupení Páně; pět antifon a všechna responsoria pro svátek sv. Jana Nepomuckého.
14.5.2013 github Dokončil jsem zpěvy pro svátek sv. Jana Nepomuckého. Přidávám také materiál pro dnešní svátek sv. Matěje - byl hotový v dostatečném předstihu, ale zapomněl jsem ho včas zveřejnit. Dále jsem opravil jeden chybný interval v nedávno zveřejněné prosbě o požehnání k Olejníkovým Nedělním nešporám.
15.5.2012 github Antifony k Benedictus a Magnificat pro zítřejší svátek sv. Jana Nepomuckého. -- Později odpoledne jsem udělal významnou úpravu v uspořádání not ke stažení - k možnostem zobrazení "strukturované" a "kompaktní" přibylo třetí "rozbalovací". Zatím pro určité mouchy není nastaveno jako výchozí, ale myslím, že je to krok správným směrem (k větší přehlednosti). Doporučuji vyzkoušet.