slavnost Narození Páně a oktáv

12.3.2017 github Revidována jedna antifona z oktávu Narození Páně, společná ovšem s Velikonočním triduem. Dále čtyři antifony pro dobu postní (všechny letos již odzpívané), z toho jedna společná s antifonami pro neděle v mezidobí. Kromě toho jsem kancionálové nešpory a dva výtahy ze žaltáře (nedělní antifony, feriální antifony k evangelním kantikům) odsunul do starého harampádí.
23.2.2017 github Revidováno sedm antifon z oktávu Narození Páně; jedna je společná s velikonočním žaltářem.
19.2.2017 github Revidovány čtyři antifony z oktávu Narození Páně a ve volné souvislosti s tím také dvě ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
12.2.2017 github Revidovány dvě antifony z oktávu Narození Páně.
11.2.2017 github Revidováno 15 antifon a jedno responsorium z oktávu Narození Páně; z toho jedna antifona je společná se svátkem Uvedení Páně do chrámu.
9.2.2017 github Revidovány čtyři antifony z oktávu Narození Páně a (v nepřímé souvislosti s tím) jedno responsorium ze svátku Uvedení Páně do chrámu.
28.1.2017 github Revidováno deset zpěvů z materiálu pro oktáv Narození Páně a jedna antifona z památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
20.1.2017 github Revidováno dalších šest adventních antifon, jedna se vyskytuje také během oktávu Narození Páně.
1.5.2016 github Dokončil jsem revizi prvního týdne velikonočního žaltáře. Větší množství antifon bylo od základu předěláno. Tři drobnější zásahy pak stihly slavnost Narození Páně. Tyto úpravy vznikly už o Vánocích, ale do veřejných not jsem je promítl až teď.
5.7.2015 github V poslední době jsem především "vyplňoval mezery" v již existujících materiálech, což ve většině případů znamená doplnění antifon k žalmům modlitby se čtením nebo k vigilii: V materiálu pro slavnost Zjevení Páně byly doplněny zbývající antifony pro slavnost a kompletní antifony modlitby se čtením pro svátek Křtu Páně. Antifona k vigilii byla doplněna do materiálu pro slavnost Narození Páně (chyběla pro oktáv, tj. slavnost Matky Boží), do oficia Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha svatého k antifonám doby velikonoční a postní, Svatého týdne (Květná neděle), velikonočního tridua (Velký pátek, Bílá sobota). V antifonách ze žaltáře byly zpřesněny některé odkazy na žalmy. Uhladil jsem jedno drsnější místo závěrečné mariánské antifony Zdrávas Královno. Nový je materiál pro památku Panny Marie, prostřednice všech milostí.
3.5.2015 github Revize zpěvů pro slavnost sv. Josefa vyústila ve výměnu tří jejích antifon, z toho jedna je společná se svátkem sv. Rodiny (v materiálu k oktávu Narození Páně). Zároveň jsem pro slavnost Kristova pěstouna doplnil chybějící antifonu ke kantikům vigilie. Další oprava zasáhla jedno responsorium ze společných textů o svatých ženách.
16.12.2014 github Ve formuláři svátku Svaté Rodiny (v materiálu s oktávem Narození Páně) byl chybný odkaz na responsorium ze slavnosti Narození Páně. Ve skutečnosti má svátek responsorium jiné, vlastní. To bylo doplněno. Zároveň byl opraven nepovedený verš dalšího responsoria téhož svátku. Avizuji ale, že jde spíše o opravu provizorní, jelikož všechna responsoria "Kriste, Synu živého Boha" se chystám předělat.
19.10.2014 github Dnům v oktávu Narození Páně doplněny chybějící antifony k modlitbě se čtením. Dílčí revize adventních antifon zahájena výměnou první antifony první neděle adventní.
28.12.2013 github Doplnil jsem antifony pro modlitbu se čtením ke svátku sv. Rodiny (zařazen v materiálu pro oktáv Narození Páně). V souvislosti s tím bylo vhodné upravit také jednu z antifon slavnosti sv. Josefa. Konečně jsem k feriálním antifonám modlitby se čtením doplnil závěrečná aleluja potřebná pro dobu velikonoční.
10.3.2013 github Přidávám oficium slavnosti svatého Josefa (kterou mám, nejspíš ne sám, rád z toho nízkého důvodu, že to bývá nepostní den v postní době). Zároveň jsem revidoval ty antifony z oktávu Narození Páně, které má tento se zmiňovanou slavností společné.
24.12.2012 github Materiál pro slavnost Narození Páně a její oktáv je co do rozsahu kompletní. Doplnil jsem do něj chybějící antifony k Benedictus a Magnificat pro svátek Svaté Rodiny v letech A a C. Kromě toho přibyly vlastní zpěvy pro svátek sv. Štěpána. Slušelo by se připojit nějaké zbožné vánoční přání, ale to bych musel lhát.
18.12.2012 github Na důkladné revizi zpěvů ke slavnosti Narození Páně jsem pracoval po chvilkách od začátku adventu, nicméně dokončit se mi ji podařilo až teď. Doplnil jsem také chybějící responsoria k modlitbě se čtením. Rád bych v příštích dnech přidal ještě něco k oktávu (když nic jiného, tak alespoň antifony k evangelním kantikům pro rok C), ale pokud to vůbec stihnu, tak zřejmě až úplně na poslední chvíli.
29.12.2011 github Do materiálu pro slavnost Narození Páně jsem doplnil antifony k žalmům svátku Svaté Rodiny.
26.12.2011 github V materiálu pro slavnost Narození Páně jsem upravil antifonu k Magnificat 1. nešpor ze dne slavnosti a antifonu k invitatoriu a k polední modlitbě. Dále jsem odstranil jednu přebytečnou antifonu a antifonu invitatoria přesunul na logičtější místo.
21.12.2011 github Přidal jsem antifony pro vigilii (noční modlitbu se čtením) ze slavnosti Narození Páně.
16.12.2011 github K oktávu Narození Páně jsem doplnil antifony k žalmům pro slavnost Matky Boží Panny Marie. Do souboru adventních antifon jsem přidal antifonu invitatoria pro předvánoční týden a pro 24.12.
22.10.2011 github Přidal jsem prozatím poslední antifony z oktávu Narození Páně a přidal antifony ke kantikům z evangelií pro 2. neděli po Narození Páně.
21.10.2011 github Dvě nové antifony z oktávu Narození Páně.
20.10.2011 github Tři nové antifony z oktávu Narození Páně.
16.10.2011 github Předělal jsem dvě antifony ze žaltáře (ne 1.t. a út 1.t.) a přidal dvě nové antifony pro oktáv Narození Páně.
15.10.2011 github Změněna jedna antifona pro neděli 1. týdne žaltáře. Přidány další antifony pro slavnost Narození Páně - dokončil jsem oficium ze dne slavnosti a začínám pracovat na oktávu.
9.10.2011 github Změněno 7 antifon z cyklu antifon ze žaltáře (z ne, po, út a so 4. týdne). Přidány antifony pro modlitbu uprostřed dne a nešpory (ty ale zatím zůstávají nekompletní) slavnosti Narození Páně. (Jedna z nově zpracovaných vánočních antifon už má jednu melodii - a považuji ji za krásnou - v rok starém materiálu pro modlitbu uprostřed dne v době vánoční - ta ale nebere tónový materiál z žádné církevní stupnice a není možné zpívat ji s žalmem na chorální nápěv, pročež jsem napsal melodii další.)
3.10.2011 github Dvě antifony a responsorium pro slavnost Narození Páně.
2.10.2011 github Tři nové antifony z oficia slavnosti Narození Páně.
12.8.2011 github Tož naposledy z Erfurtu: U antifon i nedělních antifon jsem provedl pouze kosmetickou úpravu: každý den začíná na nové stránce a na každé stránce dole je datum poslední aktualisace souboru (obojí je praktické s ohledem na testy, aktualisace a synchronisaci elektronické a tištěné verze). Vedle toho jsem také doplnil antifony a responsorium pro 1. nešpory slavnosti Narození Páně.
2.1.2011 github K materiálu pro modlitbu uprostřed dne v době vánoční doplněna antifona pro období po slavnosti Zjevení Páně.
Přidáno responsorium pro 1. nešpory slavnosti Narození Páně (to už není zrovna aktuální, ale ne všechno vzniká v úplně příhodnou dobu...).