sv. Matouše (svátek, 21.9.)

24.9.2016 github Revize zpěvů nedávného svátku sv. apoštola Matouše mě vyprovokovala k průřezové revizi formulářů dalších apoštolů: sv. Matěje, sv. Barnabáše, sv. Filipa a Jakuba. Kromě toho jsem mezi nedokončenou prací z minulých měsíců našel ke zveřejnění připravenou jednu antifonu pro svátek sv. Petra a Pavla. (Tento poslední formulář obsahuje ještě hodně zpěvů hodných opravení.)
11.5.2012 github Přidány společné texty o evangelistech, jakož i vlastní texty všech čtyř evangelistů, Marka, Matouše, Lukáše a Jana.