sv. Matěje, apoštola (svátek, 14.5.)

24.9.2016 github Revize zpěvů nedávného svátku sv. apoštola Matouše mě vyprovokovala k průřezové revizi formulářů dalších apoštolů: sv. Matěje, sv. Barnabáše, sv. Filipa a Jakuba. Kromě toho jsem mezi nedokončenou prací z minulých měsíců našel ke zveřejnění připravenou jednu antifonu pro svátek sv. Petra a Pavla. (Tento poslední formulář obsahuje ještě hodně zpěvů hodných opravení.)
14.5.2013 github Dokončil jsem zpěvy pro svátek sv. Jana Nepomuckého. Přidávám také materiál pro dnešní svátek sv. Matěje - byl hotový v dostatečném předstihu, ale zapomněl jsem ho včas zveřejnit. Dále jsem opravil jeden chybný interval v nedávno zveřejněné prosbě o požehnání k Olejníkovým Nedělním nešporám.