kompletář

3.5.2020 github Opraveno větší množství antifon Velikonočního tridua, což vyústilo také v aktualisaci příslušné knížky. Dále opraveny dvě antifony z velikonočního oktávu, tři velikonoční antifony, dvě postní antifony, jedna antifona ze svátku sv. Vojtěcha. Kompletář napříště nedoporučuje neobvyklý nápěv pro žalmy. (A "kytarové" kantikum nedělních nešpor doznalo určitých úprav rytmu.)
15.3.2020 github Opraveno 5 antifon z památky sv. Anežky Římské, po antifoně ze svátku Obrácení sv. Pavla a slavnosti sv. Petra a Pavla, 22 antifon ze žaltáře a adventní varianta responsoria kompletáře.
27.9.2015 github Ze svého seznamu připomínek k antifonám ze žaltáře jsem vyřídil ty, které neobnášely moc tvůrčí práce. U většího množství antifon se tak změnilo např. dělení, někde byla lehce upravena melodie. Asi dvě antifony byly nahrazeny úplně novým zněním. Na kompletáři bylo provedeno několik čistě kosmetických úprav.
10.6.2014 github Dvě úpravy týkající se doby velikonoční: delší dobu jsem hledal (a také bez uspokojivého výsledku zkoušel sám vytvořit) vhodný nápěv veršíku s aleluja pro modlitbu se čtením. Konečně jsem jeden našel a přidal do základních nápěvů. V kompletáři jsem výrazně zjednodušil velikonoční responsorium. Ta úprava byla připravená už dlouho a dokonce jsem věřil, že je dávno zveřejněná ...
20.4.2013 github Antifony k evangelním kantikům pro zbývající velikonoční neděli jsem měl hotové už delší dobu, ale zapomněl jsem je poslat do světa, tak je pouštím teď. Kompletář jsem rozšířil o tradiční adventní nápěv responsoria.
26.10.2012 github Přidávám dva nápěvy kantika podle Zj 19 (v modu I a IV) potřebné pro adventní neděle a hymny ke kompletáři podle latinského breviáře.
14.6.2012 github Vlastní zpěv (jedna antifona) pro památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie (antifona není nová, je zrecyklovaná - z velikonočního feriálního cyklu.) Pak jsem napsal alternativní sadu antifon k žalmům kompletáře.
16.4.2012 github Antifony pro dobu velikonoční doplněny o antifony k žalmům pro vybrané dny z feriálního cyklu. Přidáno oficium slavnosti Nejsvětější Trojice. V kompletáři změněna melodie aleluja u Simeonova kantika.
12.2.2012 github Provedl jsem korekturu všech textů žaltáře se zaměřením především na akcenty. Všechny by teď měly být umístěny koherentně, tj. v souladu s pracovní teorií, podle které jsem je umísťoval. (Na jejím popisu pracuji a časem ho vystavím.) Dále jsem ze žaltáře odstranil všechny křiklavé typografické chyby. Myslím, že je teď v podstatě připravený k použití. V kompletáři jsem změnil melodii aleluja na konci antifony k Simeonovu kantiku. Nový materiál s antifonami pro dobu postní obsahuje antifony společné pro větší část postní doby (k invitatoriu, k modlitbě uprostřed dne) a pak vlastní antifony pro vybrané dny - zatím pro Popeleční středu a první dvě neděle, další neděle přibydou.
9.2.2012 github Přidán nový materiál se zpěvy pro dny Velikonočního tridua a antifony pro 7. neděli v mezidobí. Ke kompletáři jsem nic nepřidal, naopak jsem z něj jednu antifonu ubral: zvláštní antifony pro velikonoční triduum a velikonoční oktáv v něm napříště nebudou zahrnuty - pouze odkazuje poznámkou na materiály k příslušným dnům.
20.1.2012 github Připravil jsem přehled obsahující začátek kantika Magnificat ve všech modech. Materiál ke kompletáři je rozšířen o zpěvy velikonočního oktávu a doby velikonoční. (A tak jsem zrušil dosud samostatný materiál s velikonoční antifonou kompletáře.) Nový svazek Antifonáře k Denní modlitbě církve přináší (zatím ve velice hrubé podobě) texty pro slavnosti a svátky.
14.12.2011 github Změnil jsem úterní antifonu kompletáře. (V mém notovém sešitě se teď střádají různé varianty čtvrteční antifony, kterou bych rád v dohledné době také předělal. Opět. Je nejspíš začarovaná...) Po třech antifonách se změnilo v neděli 3. a 4. týdne žaltáře, jedna změna dále v úterý 3. týdne.
5.12.2011 github Upravil jsem pondělní antifonu kompletáře a v souboru s adventními responsorii přepsal responsoria pro nešpory nedělí i férií.
18.11.2011 github V kompletáři jsem opět změnil čtvrteční antifonu (to je jedna z těch, pro které se mi vhodná melodie hledá opravdu obtížně - sám nevím, kolik už jsem jich vystřídal). K adventním antifonám přibylo responsorium pro ranní chvály Štědrého dne. Z nabídky not ke stažení jsem se naopak rozhodl odstranit dva soubory, které už dlouho byly jen pro ostudu, a sice páteční kantikum z nešpor a "nechorální invitatorium".
12.11.2011 github Změněny čtyři antifony kompletáře. Antifonář ke kompletáři došel, kromě zanesení zmíněných změn v antifonách, některých drobných oprav (doplněny chybějící akcenty Simeonova kantika) a úprav (lepší sazba rubrik a doxologií). Nový skromný materiál pro slavnost Ježíše Krista Krále a začátek antifon pro neděle doby adventní.
4.11.2011 github Ke kompletáři jsem připojil responsorium a antifonu k Simeonovu kantiku. Slavnost Zjevení Páně dostala tři nové antifony a responsorium.
27.10.2011 github Antifonář ke kompletáři je nyní obsahově kompletní: obsahuje všechny antifony z dosavadního materiálu ke kompletáři a k nim příslušející žalmy. Snažil jsem se trochu vylepšit grafickou úpravu. Ostudná hlavička s anglickým datem ovšem ukazuje, že ještě nejsem hotov.
17.9.2011 github Po delší době jsem opět sáhl na kompletář a přepracoval antifony pro středu, čtvrtek a pátek. Dále jsem nahradil tři antifony z úterý 3. týdne (z toho jedna je společná s úterým 1. týdne).
14.7.2011 github Tři zbrusu nové antifony - a několik antifon z neděle 1. a 3. týdne prošlo zásadní revizí. V kompletáři doplněna k vzorci psalmodie intonace. Přidány nápěvy pro úvodní verš.
14.6.2011 github V kompletáři jsem nahradil tři antifony (neděle 2., pondělí, úterý) jinými, které lépe ladí s nápěvem žalmu. K antifonám ze žaltáře přibyl zbytek antifon pro pondělí prvního týdne a závdavek pro úterý téhož týdne. Nový materiál - nedělní antifony - obsahuje antifony a responsoria ze žaltáře pouze pro neděle. (Ty samé antifony, které jsou v materiálu antifony ze žaltáře.) Všechny ostatní noty, které jsou zvýrazněné jako dnes aktualisované, prodělaly pouze změnu stylu notace - obsah se nezměnil. Proč ke změně došlo, jsem vysvětlil na blogu.
15.4.2011 github Kompletar: upravena sazba.
4.4.2011 github Doplněno chybějící responsorium pro nešpory neděl doby postní. Přidány antifony pro modlitbu uprostřed dne v době postní. V kompletáři odstraněna jedna přebytečná tečka.
1.4.2011 github Prvni noty vysazene v Erfurtu (pomoci Lilypond Portable): zbrusu nova responsoria pro dobu postni + nova antifona pro kompletar ve ctvrtek.
17.1.2011 github Kompletář - nápěv psalmodie a antifony pro celý rok kromě doby velikonoční.