kompletář - Simeonovo kantikum s antifonou

23.3.2012 github Jedna poněkud bizarní podoba antifony k Simeonovu kantiku.