Jan od Kříže: Já o studnici vím

10.1.2016 github Dnešní novinky se všechny týkají hymnů: Předně nabízím nápěvy pro hymny, které byly do denní modlitby církve zařazeny až po vydání hymnáře: hymny pro svátek sv. Jana Sarkandra jsem přepsal z Jednotného kancionálu a Boží cesty; pro svátek Krista kněze jsem jeden nápěv složil, druhý vybral z toho, co nabízí červený hymnář. Já o studnici vím jsem vylepšil notový zápis. Melodie zůstala beze změny, ale rytmus byl zaznamenán vhodněji.
5.2.2011 github Přibyly dvě antifony a zhudebnění jedné básně ze "zeleného hymnáře".