Uvedení Páně do chrámu (svátek, 2.2.)

11.2.2017 github Revidováno 15 antifon a jedno responsorium z oktávu Narození Páně; z toho jedna antifona je společná se svátkem Uvedení Páně do chrámu.
9.2.2017 github Revidovány čtyři antifony z oktávu Narození Páně a (v nepřímé souvislosti s tím) jedno responsorium ze svátku Uvedení Páně do chrámu.
1.2.2014 github Antifony k modlitbě se čtením zítřejšího svátku Uvedení Páně do chrámu a vlastní antifony pro památku sv. Tomáše Akvinského.
16.1.2012 github "Mimo ediční plán" jsem připravil oficium svátku Uvedení Páně do chrámu. V žalmu 136 jsem opravil chyby (jeden zapomenutý nadbytečný řádek a dva chybně umístěné akcenty).