slavnost Zjevení Páně a oktáv

2.4.2018 github Revidována jedna antifona ze slavnosti Zjevení Páně, tři antifony pro neděle v mezidobí a 19 postních antifon, z toho jedna společná s commune jednoho mučedníka.
5.7.2015 github V poslední době jsem především "vyplňoval mezery" v již existujících materiálech, což ve většině případů znamená doplnění antifon k žalmům modlitby se čtením nebo k vigilii: V materiálu pro slavnost Zjevení Páně byly doplněny zbývající antifony pro slavnost a kompletní antifony modlitby se čtením pro svátek Křtu Páně. Antifona k vigilii byla doplněna do materiálu pro slavnost Narození Páně (chyběla pro oktáv, tj. slavnost Matky Boží), do oficia Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha svatého k antifonám doby velikonoční a postní, Svatého týdne (Květná neděle), velikonočního tridua (Velký pátek, Bílá sobota). V antifonách ze žaltáře byly zpřesněny některé odkazy na žalmy. Uhladil jsem jedno drsnější místo závěrečné mariánské antifony Zdrávas Královno. Nový je materiál pro památku Panny Marie, prostřednice všech milostí.
23.6.2015 github Pro slavnost Narození sv. Jana Křtitele doplněny antifony k modlitbě se čtením. (K případnému použití dnes v noci :)) V materiálu pro 2. neděli po Narození Páně byla upřesněna jedna rubrika. Slavnost Zjevení Páně byla doplněna o většinu chybějících antifon pro modlitbu se čtením.
5.1.2013 github Zrevidoval jsem vlastní zpěvy slavnosti Zjevení Páně. Důkladně.
28.12.2012 github Doplněny chybějící antifony pro dny oktávu slavnosti Zjevení Páně.
11.12.2011 github Svátek Křtu Páně (v materiálu k slavnosti Zjevení Páně) dostal zbytek antifon a responsorií a má tak kompletní oficium.
10.12.2011 github K oktávu Zjevení Páně přidány ranní chvály svátku Křtu Páně.
9.11.2011 github Ke slavnosti Zjevení Páně připojeny tři antifony z jejího oktávu - ze svátku Křtu Páně.
6.11.2011 github Poslední tři chybějící antifony pro slavnost Zjevení Páně (dvě nové a třetí zrecyklovaná).
5.11.2011 github Něco nových zpěvů pro slavnost Zjevení Páně.
4.11.2011 github Ke kompletáři jsem připojil responsorium a antifonu k Simeonovu kantiku. Slavnost Zjevení Páně dostala tři nové antifony a responsorium.
24.10.2011 github Začal jsem pracovat na oficiu slavnosti Zjevení Páně.