slavnost Narození Páně

8.5.2015 github Do materiálu s oficiem Narození Páně a Zmrtvýchvstání Páně byly zaneseny korektury zaslané sestrami. Přidávám nový skromný materiál se dvěma vlastními antifonami pro svátek sv. Kateřiny Sienské. Byly opraveny dvě z velikonočních antifon ze žaltáře. Další snad budou brzy následovat.
22.2.2015 github Zpěvy pro slavnosti Narození Páně a Zmrtvýchvstání Páně od bosých karmelitek z Dačic. Více k tomuto vzácnému přírůstku na blogu.