sv. Cyrila a Metoděje (slavnost, 5.7.)

7.9.2021 github Přidán nový materiál s kompletně notovaným kantikem 1 Tim 3, 16. V souvislosti s tím byla opravena příslušná antifona ze slavnosti Zjevení Páně a z téhož materiálu, stejně jako z not pro svátek Proměnění Páně, byl smazán nápěv pro responsum tohoto kantika. Opraveno deset antifon ze žaltáře, jedno responsorium ze žaltáře, čtyři adventní antifony, jedna antifona pro Velikonoční triduum, jedna antifona pro dobu velikonoční, 14 antifon pro neděle v mezidobí, šest antifon ze společných textů o duchovních pastýřích, tři antifony a tři responsoria ze společných textů o svatých mužích, jedna antifona a jedno responsorium ze společných textů o evangelistech, jedna antifona ze společných textů o Panně Marii, jedna antifona slavnosti Zvěstování Páně, jedna ze svátku Navštívení Panny Marie, jedna antifona ze slavnosti svatých Cyrila a Metoděje, jedna antifona ze slavnosti svatých Petra a Pavla, jedna antifona ze svátku Stolce sv. Petra, jedna antifona z památky sv. Cecílie, obě antifony památky sv. Řehoře Velikého, jedna antifona památky sv. Karla Spinoly, všechny zpěvy památky sv. Ludmily. Zpěvy památky sv. Augustina nově upraveny po formální stránce. Jedna drobná úprava byla provedena v závěrečné mariánské antifoně Zdrávas Královno.
30.1.2015 github Doplněny chybějící vlastní antifony pro zbývající dny po Popeleční středě a prvních dvou týdnů postní doby. Dále bylo alespoň trošku vylepšeno hrůzostrašné responsorium ranních chval z commune učitelů církve, které se objevuje také v oficiu slavnosti sv. Cyrila a Metoděje.
6.6.2014 github Provedl jsem několik drobných oprav a úprav v commune duchovních pastýřů a u sv. Cyrila a Metoděje (protože formulář věrozvěstů přejímá mnoho textů z tohoto commune a úpravy se dotkly i jedné z přejatých antifon).
1.7.2012 github Zveřejňuji nové oficium sv. Prokopa. Dvě nebo tři drobné opravy jsem provedl v oficiu sv. Cyrila a Metoděje.
19.3.2012 github Dokončil jsem oficium svátku/slavnosti svatých Cyrila a Metoděje. (Jen tak, mimo plány. Protože je mám rád a protože brzy budeme slavit výročí jejich příchodu.)
1.7.2011 github V mém notovém sešitu se toho nastřádalo vícero, to ale postupně přepíšu až po zkouškách. Zatím jen dvě antifony k blížícímu se svátku svatých Cyrila a Metoděje.