slavnost Těla a Krve Páně

14.7.2016 github Revizi několika dalších částí oficia slavnosti Těla a Krve Páně jsem provedl už v červnu, ale se zveřejněním jsem dlouho otálel, pro vidinu brzkého pokračování. Jedna z dotčených antifon se zpívá také o jedné neděli v mezidobí a o jedné z velikonočních nedělí. Nově jsem prošel všechny antifony ze žaltáře a kde se text v notách lišil od oficiálního znění v breviáři, opravil jsem ho. Kde to s ohledem na melodii nebylo možné, oficiální znění jsem již zavedeným způsobem zanesl do not, aby odchylka byla snadno zjistitelná a kontrolovatelná. Stejně bude třeba projít i další staré materiály, protože v prvních letech jsem s texty zacházel svobodně a zásahy do nich jsem nijak nevyznačoval.
3.6.2016 github Přeci jen jsem našel tři dosud chybějící antifony (byť jen ve dvou případech šlo o dosud nezhudebněné texty) a doplnil je: antifony pro kantika vigilie o slavnostech Nejsvětější Trojice, Těla a Krve Páně a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V materiálu pro slavnost Těla a Krve Páně jsem dále revidoval čtyři antifony; další jsou v plánu, ale delší dobu se mi nedaří hnout z místa, tak pouštím do světa, co mám.
27.5.2013 github Antifony k žalmům modlitby se čtením nově také pro slavnosti Těla a Krve Páně a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
23.6.2012 github Přidal jsem oficium sv. apoštola Tomáše a předělal všechny tři antifony k žalmům ve druhých nešporách slavnosti Těla a Krve Páně. (Ta první byla strašidelná - kdo ji zpíval, ví.)
2.6.2012 github Nepatrně jsem upravil antifonu k Magnificat z 2. nešpor slavnosti Těla a Krve Páně a přidal jsem ještě jednu její verzi - je to adaptace nápěvu latinského textu této antifony (dosti známé "O sacrum convivium") z Antiphonale Romanum 1912.
17.4.2012 github Přidáno oficium slavnosti Těla a Krve Páně.