svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

2.6.2018 github Revidováno sedm antifon ze svátku "Krista Kněze" a obě antifony z památky sv. Justina (status posouvám na gamma).
19.5.2016 github Zběžně jsem prošel část zpěvů dnešního svátku Krista - Kněze. V jedné antifoně jsem si všiml chyby dělení slabik a opravil jsem ji.
10.1.2016 github Dnešní novinky se všechny týkají hymnů: Předně nabízím nápěvy pro hymny, které byly do denní modlitby církve zařazeny až po vydání hymnáře: hymny pro svátek sv. Jana Sarkandra jsem přepsal z Jednotného kancionálu a Boží cesty; pro svátek Krista kněze jsem jeden nápěv složil, druhý vybral z toho, co nabízí červený hymnář. Já o studnici vím jsem vylepšil notový zápis. Melodie zůstala beze změny, ale rytmus byl zaznamenán vhodněji.
21.6.2015 github Dokončeny všechny chybějící zpěvy pro svátek "Krista kněze".
27.5.2015 github Doufal jsem, že zpěvy oficia pro nově zavedený svátek "Krista kněze" stihnu připravit včas. Nestihl jsem. Nabízím tedy v jeho předvečer alespoň to, co mám.