svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

15.8.2021 github Opraveny dvě antifony ze společných textů o svatých ženách, tři responsoria a jedna antifona ze společných textů o duchovních pastýřích, jedna antifona z textů o posvěcení kostela, dvě antifony ze společných textů o Panně Marii, jedna antifona z textů za zemřelé, jedna antifona z památky Panny Marie Bolestné, devět antifon pro neděle v mezidobí, obě antifony památky sv. Ignáce z Loyoly, jediná antifona památky sv. Maxmiliána Kolbeho jedna antifona ze slavnosti Všech svatých, jedna antifona ze slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, dvě antifony ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, jedna antifona ze svátku sv. Jana Evangelisty, jedna antifona ze svátku sv. Vavřince, jedno responsorium ze svátku Krista Kněze, jedna antifona ze svátku Proměnění Páně, jedna antifona z Velikonočního tridua, ve Velikonočním oktávu opravena nepřesně opsaná interpunkce, dvanáct antifon ze žaltáře, adventní responsorium kompletáře. V základních nápěvech byly opraveny drobné nedostatky textace. Do brožurky ke kompletáři byly doplněny některé dosud nezahrnuté zpěvy z příslušných notových listů (adventní responsorium, nověji zpracované závěrečné mariánské antifony) a byly provedeny drobnější úpravy uspořádání obsahu.
2.6.2018 github Revidováno sedm antifon ze svátku "Krista Kněze" a obě antifony z památky sv. Justina (status posouvám na gamma).
19.5.2016 github Zběžně jsem prošel část zpěvů dnešního svátku Krista - Kněze. V jedné antifoně jsem si všiml chyby dělení slabik a opravil jsem ji.
10.1.2016 github Dnešní novinky se všechny týkají hymnů: Předně nabízím nápěvy pro hymny, které byly do denní modlitby církve zařazeny až po vydání hymnáře: hymny pro svátek sv. Jana Sarkandra jsem přepsal z Jednotného kancionálu a Boží cesty; pro svátek Krista kněze jsem jeden nápěv složil, druhý vybral z toho, co nabízí červený hymnář. Já o studnici vím jsem vylepšil notový zápis. Melodie zůstala beze změny, ale rytmus byl zaznamenán vhodněji.
21.6.2015 github Dokončeny všechny chybějící zpěvy pro svátek "Krista kněze".
27.5.2015 github Doufal jsem, že zpěvy oficia pro nově zavedený svátek "Krista kněze" stihnu připravit včas. Nestihl jsem. Nabízím tedy v jeho předvečer alespoň to, co mám.