invitatorium (chorální)

8.10.2014 github Invitatorium nově i v modu VI.
1.10.2014 github Nese se nový materiál se zpěvy pro památku sv. Zdislavy. Do oficia sv. Jana Sarkandra byly doplněny antifony k žalmům. V invitatoriu modu I byla odstraněna jedna divisio, která se postupem času ukázala být nadbytečná a rušivá.
13.4.2014 github Invitatorium doplněno o nápěv Žalmu 95 ve II. modu.
6.10.2013 github Jedna drobná, ale důležitá oprava v invitatoriu a dvě podobné v responsoriích ze žaltáře. O dnes opravených chybách jsem věděl opravdu dlouho (měsíce) a vadná místa jsem zpíval "opraveně", ale na to, abych opravy zanesl do not, jsem nikdy ve vhodnou dobu nevzpomněl ...
19.9.2012 github Antifony ze žaltáře doznaly podstatného rozšíření: doplnil jsem k nim antifony k modlitbě se čtením a antifony invitatoria (které dosud byly v samostatném materiálu). Protože antifony k modlitbě se čtením jsou úplně nové, "shazuji" status celého materiálu z gamma zpět na delta. (Totéž zasáhlo i nedělní antifony.) Z materiálu pro invitatorium byly výše zmíněné antifony odstraněny a bude nadále obsahovat jen nápěvy žalmu 95 pro předzpěváka.
24.9.2011 github Chorální invitatorium dostalo první nápěv pro žalm 95 (modus I, differentia D). Přidal jsem responsoria pro čtvrtek, pátek a sobotu lichých týdnů a z těch hotových předělal ta, která měla nápěv v modu IV, na modus VI, protože jsem si ve starých antifonářích všiml zákonitosti, která mi předtím unikla. (Že totiž jeden nápěv je pro férie a druhý pro neděle.)
4.9.2011 (23. neděle) github K cyklu chorálních antifon k invitatoriu jsem doplnil antifony pro sudé týdny.
2.9.2011 github Přidal jsem první část nového zpracování antifon k invitatoriu. (To neznamená, že jsem zlomil hůl nad plánem revize nechorálního invitatoria z podzimu loňského roku, ale chci mít i sadu antifon, která stylově ladí k antifonám ze žaltáře a dalším chorálním zpěvům.)