o apoštolech

29.12.2021 github Opraveno deset antifon pro dobu adventní a jedno adventní responsorium. Oba materiály posouvám na status alfa. Dále opraveny dvě antifony a dvě responsoria z oktávu Narození Páně, jedna antifona a jedno responsorium ze společných textů o apoštolech, čtyři antifony ze svátku sv. Mláďátek, jedna antifona a jedno responsorium ze společných textů o více mučednících, přičemž dotčená antifona je společná s památkou sv. Edmunda Kampiána.
7.7.2019 github Zveřejňuji úpravy vzniklé převážně během loňského léta a podzimu: od základu přepsána byla jedna antifona z památky sv. Zdislavy; revidováno bylo po dvou responsoriích ze společných textů o Panně Marii a o apoštolech; dvě antifony ze společných textů o jednom mučedníkovi; obě antifony z památky sv. Radima; jediná vlastní antifona památky sv. Wolfganga; jedno responsorium ze žaltáře. "Kytarové" kantikum nedělních nešpor došlo několika rytmických úprav.
28.10.2015 github Zásadnější revize postihla po několika antifonách ze středy a čtvrtka 4. týdne žaltáře. Drobné úpravy jsem provedl na dvou antifonách ze společných textů o apoštolech.
4.10.2015 github Pokusil jsem se napravit křivdu, které jsem se dopustil na sv. Terezii z Lisieux, a opravil jsem obě antifony její památky. To zasáhlo neděle v mezidobí a commune apoštolů, kde se jedna z dotčených antifon opakuje.
11.9.2014 github Časovou změnou je doplnění antifon k modlitbě se čtením pro svátek Povýšení svatého Kříže. Zapomenuté velikonoční aleluja bylo doplněno k antifonám ve společných textech o apoštolech, svatých mužích a více mučednících. (To je plod jednoho z nově zaváděných nástrojů na vyhledávání chyb.) Do společných textů o více mučednících, o jednom mučedníkovi a o Panně Marii byly doplněny antifony pro vigilii, čímž je hotova hrubá materie společných textů o svatých.
20.5.2012 github Přidávám oficium slavnosti Narození sv. Jana Křtitele. Sice úplně nezapadá do aktuálního "edičního plánu", ale je to slavnost a "přebije" letos jednu neděli v mezidobí. Od základu jsem předělal antifony invitatoria ze společných textů o apoštolech. (Původní verze mi na svátek sv. apoštola Matěje zkazila ráno :) ) Později večer jsem zrevidoval oficium slavnosti Seslání Ducha svatého.
1.5.2012 github Nově přidány společné texty o apoštolech.