sv. Barnabáše, apoštola (památka, 11.6.)

24.9.2016 github Revize zpěvů nedávného svátku sv. apoštola Matouše mě vyprovokovala k průřezové revizi formulářů dalších apoštolů: sv. Matěje, sv. Barnabáše, sv. Filipa a Jakuba. Kromě toho jsem mezi nedokončenou prací z minulých měsíců našel ke zveřejnění připravenou jednu antifonu pro svátek sv. Petra a Pavla. (Tento poslední formulář obsahuje ještě hodně zpěvů hodných opravení.)
9.6.2012 github Vlastní antifony pro 11. a 12. neděli v mezidobí, jakož i pro památku sv. Barnabáše a sv. Víta.