sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů (svátek, 29.9.)

26.7.2015 github Náhodou byla nalezena a opravena chyba v textu jedné z antifon ze žaltáře (pátek 4.t., ant. "Raduj se, Jeruzaléme") - při přepisování z breviáře jsem ale před lety spletl slova stejného počtu slabik, takže si oprava nevyžádala změnu melodie. Pro slavnosti Krista krále a Všech svatých byly doplněny antifony pro vigilii. Svátek svatých archandělů a slavnost Zvěstování Páně dostaly antifony pro modlitbu se čtením. Nově přidávám skromný materiál s jedinou vlastní antifonou pro památku sv. Vincence z Paula.
10.9.2012 github Zpěvy pro svátek a památky z přelomu září a října: sv. archandělů, sv. andělů strážných a Panny Marie Růžencové.