sv. Anežky, panny a mučednice (památka, 21.1.)

15.3.2020 github Opraveno 5 antifon z památky sv. Anežky Římské, po antifoně ze svátku Obrácení sv. Pavla a slavnosti sv. Petra a Pavla, 22 antifon ze žaltáře a adventní varianta responsoria kompletáře.
18.1.2014 github Sv. Anežka (panna a mučednice, u nás pro rozlišení obyčejně nazývaná Římská) patří mezi ty svaté, jejichž oslavu každoročně už z dálky vyhlížím. Protože si však církev její mučednictví připomíná v době, kdy studenti prožívají útrapy zkouškového období, dostal jsem se ke zhudebnění jejího výjimečně krásného oficia až letos. Tady je.