žaltář

28.10.2013 github Po delší době je tu nová verze žaltáře, který nyní obsahuje úplně všechny žalmy a kantika potřebné pro všechny hodinky včetně modlitby se čtením a vigilií o nedělích a slavnostech. Pro modlitbu se čtením a modlitbu uprostřed dne byly doplněny veršíky. Z nabídky stahuji doposud samostatný žaltář k modlitbě se čtením, který byl novým žaltářem beze zbytku "pohlcen".
31.3.2013 github V souboru velikonočních antifon přibyly antifony k Benedictus a Magnificat pro letošní 3. neděli velikonoční. Naopak tam ubyly antifony "feriálního cyklu", které jsem oddělil do samostatného materiálu nazvaného teď velikonoční antifony ze žaltáře. Sekci antifonáře jsem přeuspořádal, takže teď odpovídá dříve deklarovaným plánům chystaného rozvoje: dělí se na úplnou a výběrovou ediční řadu a na skupinu svazků mimo ediční řady. Do žaltáře jsem zanesl vícero malých korektur (žalmy 22, 77, 85, 98, 135, 140, 119-Sin).
26.5.2012 github V žaltáři došlo k několika významnějším opravám chybně umístěných akcentů (jeden chyběl v doxologii kantika Dan 3-III; další hyzdil kantikum Zj 4; poslední byl spíše schovaný v Žalmu 22).
9.4.2012 github V žaltáři jsem upravil označení problematických veršů: vykřičníky jsou menší, tolik nevyčnívají. Jsou teď téměř na každé stránce, protože jsou označeny opravdu všechny atypické verše. (Není to zrovna pěkné. Přemýšlím, jestli značkovat opravdu všechny anomálie, nebo u těch běžnějších a méně prekérních spolehnout na cvičenost a inteligenci zpěváků a značku nechat jen u těch opravdu zapeklitých.) S tím souvisí nový materiál, který jsem přidal: vzory, jak se s krátkými verši vypořádat.
7.4.2012 github Po dvou měsících je tu nová verze žaltáře. Kromě toho, že odstraňuje některé chyby, přináší dvě vylepšení: problematické (neprakticky krátké) verše už nejsou označeny poznámkou pod čarou, ale marginální značkou - je tedy lépe vidět, na který verš je třeba dát pozor. Další vylepšení "stálo život" žaltář pro slavnosti a svátky: ten se stal zbytečným, protože žaltář nyní dobře splní jeho funkci. Zjistil jsem, že žalmy svátečního žaltáře jsou až na několik málo výjimek obsaženy i v cyklu "běžného" žaltáře. A tak jsem k "běžnému" žaltáři připojil Index svátků a těch několik málo výjimečných žalmů a kantik a žaltář zvládne jak svou všední úlohu, tak nyní i novou sváteční.
13.2.2012 github Zlidštil jsem zlom stránek také v jednosloupcové variantě žaltáře (ta je přístupná až po rozkliknutí detailu!). Dvousloupcová varianta nicméně zůstává udržovanější a krásnější (nehledě na to, že při tisku šetří papír) - doporučuji používat ji.
12.2.2012 github Provedl jsem korekturu všech textů žaltáře se zaměřením především na akcenty. Všechny by teď měly být umístěny koherentně, tj. v souladu s pracovní teorií, podle které jsem je umísťoval. (Na jejím popisu pracuji a časem ho vystavím.) Dále jsem ze žaltáře odstranil všechny křiklavé typografické chyby. Myslím, že je teď v podstatě připravený k použití. V kompletáři jsem změnil melodii aleluja na konci antifony k Simeonovu kantiku. Nový materiál s antifonami pro dobu postní obsahuje antifony společné pro větší část postní doby (k invitatoriu, k modlitbě uprostřed dne) a pak vlastní antifony pro vybrané dny - zatím pro Popeleční středu a první dvě neděle, další neděle přibydou.
22.1.2012 github Přidávám antifony pro 4., 5. a 6. neděli v mezidobí. V žaltáři, svátečním žaltáři a nedělním antifonáři jsem opravil některé nedostatky, hlavně chybně umístěné akcenty a vadnou doxologii u kantika "Všechna díla Páně...".
8.1.2012 github První antifony ke kantikům z evangelií pro neděle v mezidobí. U postní modlitby uprostřed dne byly opraveny informace o modu. Totéž u modlitby uprostřed dne ve Svatém týdnu, kde navíc přibyla poslední chybějící antifona. Antifony velikonočního oktávu se dočkaly výrazných změn - všechny nebo téměř všechny - a ještě s nimi nejsem hotov. Přidal jsem alternativní jednosloupcovou podobu žaltáře - odkaz pro její stažení se ale zobrazí až po rozkliknutí detailu. Vedle toho si dovoluji upozornit, že se web rozrostl o novou stránku, nazvanou Místa, s místy, kde se slaví zpívaná liturgie hodin.
27.12.2011 github Po obsahové stránce jsem dokončil žaltář - obsahuje teď celý čtyřtýdenní cyklus i doplňovací cyklus pro modlitbu uprostřed dne. Zbývá doladit jeho grafickou stránku, především zlom stran.
23.12.2011 github K adventním antifonám jsem přidal antifony k žalmům pro zítřejší ranní chvály. Při té příležitosti jsem pro 24.12. vytvořil samostatnou sekci a přesunul do ní noty, které zatím byly nepříliš systematicky umístěny v sekci antifon k Benedictus pro dny předvánočního týdne. Žaltář byl rozšířen o třetí týden.
18.12.2011 github Žaltář se rozrostl o druhý týden. Zároveň jsem do sazby zanesl některé podněty od těch, kdo odpověděli na mou nedávnou prosbu o zpětnou vazbu. Antifonář ke kompletáři je opět, co se týče verze nápěvů antifon, synchronní s "čistě notovým" materiálem ke kompletáři. Formátem (nyní A5) a grafickou úpravou je teď bližší žaltáři. U velikonočních responsorií jsem pouze upravil chybné údaje o modu.
6.12.2011 github Připravil jsem první ukázku žaltáře. Zároveň jsem odstranil materiál s označkovaným textem kantik z evangelií - ten je teď obsažen v žaltáři. Ke grafické úpravě žaltáře (zejm. k přehlednosti, čitelnosti a čitelnosti při zpěvu) prosím laskavé příznivce webu o trochu zpětné vazby.