slavnost Narození Páně

20.12.2023 github Aktualisována brožurka s oficiem slavnosti Narození Páně. Deset let od posledního vydání už značně zaostávala za vývojem nápěvů v notových listech.
19.12.2013 github Antifonářový svazeček pro slavnost Narození Páně dosáhl své pro letošek definitivní podoby. Uživatelsky zřejmě nejhodnotnější úpravou od poslední zveřejněné verze je doplnění nápěvů psalmodie.
15.12.2013 github Svazeček výběrové řady Antifonáře k DMC pro slavnost Narození Páně sice ještě není úplně hotový a zbývá provést řadu úprav pro zpěvákovo pohodlí i pro krásu, ale ve stávající podobě by již měl být funkční. (Především jsem opravil špatně označkované žalmy.) Pouštím tedy do světa další předběžnou verzi, protože se připozdívá ...
12.12.2013 github Přidávám první nástřel sazby od loňska slibovaného antifonáře pro slavnost Narození Páně. Důrazně ale upozorňuji, že jde zatím pouze o náhled, v praxi nepoužitelný. Značkování žalmů obsahuje nespočetné chyby, které v nejbližších dnech opravím. Také v jiných ohledech sazba potřebuje doladit.