Velikonoční triduum

3.5.2020 github Opraveno větší množství antifon Velikonočního tridua, což vyústilo také v aktualisaci příslušné knížky. Dále opraveny dvě antifony z velikonočního oktávu, tři velikonoční antifony, dvě postní antifony, jedna antifona ze svátku sv. Vojtěcha. Kompletář napříště nedoporučuje neobvyklý nápěv pro žalmy. (A "kytarové" kantikum nedělních nešpor doznalo určitých úprav rytmu.)
8.4.2020 github Opravena jedna antifona ze žaltáře. Noty velikonočního oktávu doplněny o antifony k mezizpěvům modlitby se čtením slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (kterou se letos, vlivem trvajících "morových" opatření, budu modlit poprvé v životě) - nejde však o antifony nové, protože dané texty již v korpusu zpěvů figurují. Nejlepší nakonec: po dlouhých osmi letech jsem aktualisoval a doplnil knížku se zpěvy Velikonočního tridua. Její koncepce byla upravena tak, aby byla co možná použitelná i pro uživatele, který je ve zpívaném oficiu spíše začátečníkem. To se projevilo i citelným nárůstem objemu. Nebudiž zatajeno, že značnou zásluhu na pracovním vzepětí, které v aktualisaci knížky vyústilo, má to, že na ni letos odkazuje velikonoční rozcestník liturgie.cz. Když už se jednomu dílčímu výtvoru dostává tolik pozornosti, udělal jsem, co bylo v mých časových možnostech, aby ten výtvor nebyl projektu pro ostudu, a aby tomu, kdo se snad rozhodne letos nějakou část oficia Velikonočního tridua zpívat, byl k užitku. Prostoru pro vylepšení zbývá ještě hodně, ale letos už víc nestihnu.
20.3.2012 github Antifonář velikonočního tridua doplněn o verše k modlitbě uprostřed dne.
18.3.2012 github K velikonočnímu oktávu jsem doplnil antifonu invitatoria. Konečně jsem přišel na to, jak to udělat, aby se u každého oddílu not neopakoval titul celého souboru a jméno autora a použil jsem tento poznatek na responsoriálu (který je malý a proto v něm zbytečné nadpisy obzvlášť překážejí). A to nejlepší nakonec: na světě je 6. svazeček Antifonáře k Denní modlitbě církve a najdete v něm zpěvy Velikonočního tridua.