neděle v mezidobí

24.6.2012 github Opravil nebo předělal jsem nemalé množství (odhadem 15-20) antifon ze všech čtyř nedělí žaltáře a provedl drobné zásahy do řady dalších. (Změny se projevily v materiálech antifony ze žaltáře - neděle a antifony ze žaltáře.) Při té příležitosti jsem aktualisoval antifonář pro neděle v mezidobí a doplnil ho o výstražné značky u krátkých veršů, jak jsou známé ze žaltáře.
4.2.2012 github V nedělním antifonáři jsem provedl zlom stránek. (Podle pravidel, že žádný nadpis ani rubrika nemá být na jiné stránce než text, ke kterému se vztahuje, a antifona nemá být posledním obsahem dvoustránky.) Upravil jsem také vzhled not (klíč je u delších zpěvů jen na první řádce; úspornější odsazování; na koncích řádek jsou 'custodes'; elegantnější předznamenání s udáním modu a typu zpěvu;). Kantikum ze Zj 19 je odteď notované. Postní responsoria mají uvedený modus a byla odstraněna některá přebytečná prodloužení not.
22.1.2012 github Přidávám antifony pro 4., 5. a 6. neděli v mezidobí. V žaltáři, svátečním žaltáři a nedělním antifonáři jsem opravil některé nedostatky, hlavně chybně umístěné akcenty a vadnou doxologii u kantika "Všechna díla Páně...".
15.1.2012 github V materiálu neděle v mezidobí jsou antifony pro příští neděli. Antifonář ke kompletáři se graficky opět o něco přiblížil žaltáři (font žalmů i textů antifon) a má jakž takž vyřešený zlom stránek. Přidal jsem antifonář pro neděle v mezidobí. Obsahuje zatím hromadu typografických "bot", ale obsahově je hotový. Myslím, že tento svazek antifonáře, pokud jednou jeho hudební obsah dozraje, má (narozdíl od mnoha dalších výstupů projektu In adiutorium) šanci dosáhnout jistého rozšíření. Spolu s antifonářem ke kompletáři se může stát "vlajkovou lodí" projektu.