kompletář

1.8.2015 github Přidávám vlastní antifony pro památku svatých Kornélia a Cypriána. Závěrečné mariánské antifony byly doplněny o nápěv k plnému textu modlitby Zdrávas Maria. (Která, mimochodem, je sice modlitbou společnou celé římské církvi západního obřadu, ale jako závěrečná mariánská antifona v latinském celocírkevním breviáři nefiguruje. V této roli patří k vlastní látce českého breviáře.) Po delší době jsem sáhl na sešit ke kompletáři: v návaznosti na dávno přijaté rozhodnutí jsem z něj odstranil zmínky, že jde o svazek Antifonáře k Denní modlitbě církve; přesunul jsem stránky tak, aby nejčastěji zpívaný nápěv responsoria byl na stránce přímo sousedící se Simeonovým kantikem (kompletářový sešit totiž každý večer používám a zbytečné otáčení stránky mezi responsoriem a kantikem pociťuji jako otravné); nakonec byly do sešitu doplněny závěrečné mariánské antifony.
7.10.2012 github Po bezmála devíti měsících je tu nová verze svazečku antifonáře ke kompletáři. Byly doplněny zpěvy na celý rok (velikonoční antifona k žalmům a responsorium; antifony místo responsoria pro Velikonoční triduum a Velikonoční oktáv). Z formálních úprav zmíním změnu formátu rubrik: svazky antifonáře napříště budou tištěny celé černě, rubriky nejsou odlišeny barvou, ale řezem písma (kurzíva). Rozhodl jsem se k tomu po zralé úvaze a několika měsících zkušeností s výtisky zatím dostupných svazečků.
20.2.2012 github K antifonáři ke kompletáři jsem přidal (je vidět až po rozkliknutí detailu) verzi připravenou k tisku brožurky. (Vytisknout stránky oboustranně na A4, přeložit, sešít.) Opravena drobná chyba ve velikonočních responsoriích. Na antifonách ze žaltáře jsem provedl řadu drobných změn, hlavně ve fázování; vyměnil jsem dvě antifony z úterý 2. týdne.
15.1.2012 github V materiálu neděle v mezidobí jsou antifony pro příští neděli. Antifonář ke kompletáři se graficky opět o něco přiblížil žaltáři (font žalmů i textů antifon) a má jakž takž vyřešený zlom stránek. Přidal jsem antifonář pro neděle v mezidobí. Obsahuje zatím hromadu typografických "bot", ale obsahově je hotový. Myslím, že tento svazek antifonáře, pokud jednou jeho hudební obsah dozraje, má (narozdíl od mnoha dalších výstupů projektu In adiutorium) šanci dosáhnout jistého rozšíření. Spolu s antifonářem ke kompletáři se může stát "vlajkovou lodí" projektu.
18.12.2011 github Žaltář se rozrostl o druhý týden. Zároveň jsem do sazby zanesl některé podněty od těch, kdo odpověděli na mou nedávnou prosbu o zpětnou vazbu. Antifonář ke kompletáři je opět, co se týče verze nápěvů antifon, synchronní s "čistě notovým" materiálem ke kompletáři. Formátem (nyní A5) a grafickou úpravou je teď bližší žaltáři. U velikonočních responsorií jsem pouze upravil chybné údaje o modu.
12.11.2011 github Změněny čtyři antifony kompletáře. Antifonář ke kompletáři došel, kromě zanesení zmíněných změn v antifonách, některých drobných oprav (doplněny chybějící akcenty Simeonova kantika) a úprav (lepší sazba rubrik a doxologií). Nový skromný materiál pro slavnost Ježíše Krista Krále a začátek antifon pro neděle doby adventní.
10.11.2011 github Antifonář ke kompletáři doplněný o responsorium a Simeonovo kantikum s antifonou. (Čili opožděně uvedený do souladu s posledním vývojem not ke kompletáři.)
28.10.2011 github Dokončil jsem antifonář ke kompletáři vytvořením titulní stránky, tiráže a rozdělením žalmů na odstavce.
27.10.2011 github Antifonář ke kompletáři je nyní obsahově kompletní: obsahuje všechny antifony z dosavadního materiálu ke kompletáři a k nim příslušející žalmy. Snažil jsem se trochu vylepšit grafickou úpravu. Ostudná hlavička s anglickým datem ovšem ukazuje, že ještě nejsem hotov.
26.10.2011 github Plný nadšení, že konečně spolupracuje i program lilypond-book, který se mi dlouho vzpouzel, zveřejňuji své ošklivé káčátko: začátek antifonáře ke kompletáři. Samozřejmě ho v následujících týdnech doplním o zatím chybějící obsah a pokusím se výrazně zdokonalit vzhled, který je skutečně tragický.