18.4.2020

Opraveno po jedné antifoně z doby postní a ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Páně. Bezprostředním pondětem k tomu bylo, že antifony stejných textů figurují v propriu nového mešního formuláře "v době pandemie".

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.