8.4.2020

Opravena jedna antifona ze žaltáře. Noty velikonočního oktávu doplněny o antifony k mezizpěvům modlitby se čtením slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (kterou se letos, vlivem trvajících "morových" opatření, budu modlit poprvé v životě) - nejde však o antifony nové, protože dané texty již v korpusu zpěvů figurují. Nejlepší nakonec: po dlouhých osmi letech jsem aktualisoval a doplnil knížku se zpěvy Velikonočního tridua. Její koncepce byla upravena tak, aby byla co možná použitelná i pro uživatele, který je ve zpívaném oficiu spíše začátečníkem. To se projevilo i citelným nárůstem objemu. Nebudiž zatajeno, že značnou zásluhu na pracovním vzepětí, které v aktualisaci knížky vyústilo, má to, že na ni letos odkazuje velikonoční rozcestník liturgie.cz. Když už se jednomu dílčímu výtvoru dostává tolik pozornosti, udělal jsem, co bylo v mých časových možnostech, aby ten výtvor nebyl projektu pro ostudu, a aby tomu, kdo se snad rozhodne letos nějakou část oficia Velikonočního tridua zpívat, byl k užitku. Prostoru pro vylepšení zbývá ještě hodně, ale letos už víc nestihnu.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.