15.5.2017

Revidovány všechny zpěvy svátku sv. Vojtěcha. A že mi české nestačily, přidávám zhudebnění textů jeho památky ze slovenského breviáře. Upozorňuji na úpravu uspořádání nabídky not ke stažení: kategorie pro cizojazyčné zpěvy, zpěvy paraliturgické a řeholní propria byly nově zařazeny mezi vedlejší produkty, zpěvníček Nešporní zpěvy mezi knihy.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.