24.3.2017

Přidán vůbec první materiál, který neobsahuje zhudebnění oficiálních liturgických textů, ale ke staronové pobožnosti: průvod po nešporách ve velikonočním oktávu. Více v článku na blogu.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.